Xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp theo lộ trình từng giai đoạn

(Baonghean.vn) - Tiếp theo chương trình giám sát thực hiện Nghị quyết 271/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông, chiều nay 26/4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm việc với huyện Yên Thành.

                      Đoàn làm việc với lãnh đạo huyện

Theo báo cáo, từ năm học 2008-2009 đến năm học 2010-2011 toàn huyện Yên Thành đã sáp nhập 8 trường thành 4 trường THCS. Đối với các trường tiểu học sau sáp nhập thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa, việc phân công các tổ nhóm chuyên môn hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Đối với các trường THCS công tác xây dựng cơ sở vật chất như các phòng chức năng được tập trung trang bị theo hướng chuẩn hóa tạo được phong trào dạy và học có chất lượng. Việc phân công giáo viên giảng dạy hợp lý đúng bộ môn đào tạo, có điều kiện phát huy tốt năng lực. Đáng nói là sau sáp nhập việc đầu tư xây dựng với quy mô chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia.
 
Tuy nhiên, việc đảm bảo cơ sở vật chất ở một địa điểm sau sáp nhập còn hạn chế do chưa xây dựng kịp thời, việc đi lại của giáo viên, học sinh còn gặp khó khăn do xa xôi, đường giao thông xuống cấp. Tại các trường THCS sau sáp nhập vẫn để 2 khu vực thì hiệu quả sáp nhập chưa cao. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp đến tận mỗi người dân có lúc còn hạn chế, một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch nên ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch theo lộ trình. Theo đó, huyện kiến nghị: Cần có cơ chế hỗ trợ để xây dựng cơ sở vật chất trước khi sáp nhập; Lộ trình thực hiện cần điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế từng địa phương trong diện sáp nhập; Cần có chế độ, chính sách hợp lý cho trường, giáo viên ở các trường đạt chuẩn Quốc gia.
 
Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Tôn Thị Cẩm Hà ghi nhận những kết quả trong công tác quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện. Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới huyện cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể, lộ trình cho từng giai đoạn để thực hiện đúng tiến độ. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất nhằm đẩy nhanh công tác quy hoạch theo đúng lộ trình để phục vụ tốt công tác dạy và học. Đối với những kiến nghị của huyện, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tổng hợp và trình lên các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.


Đặng Cường