Xây mới, sửa chữa 14 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Tháng 7 này, 14 gia đình là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các liệt sỹ và gia đình chính sách của huyện Tân Kỳ được ở trong ngôi nhà mới. 

Nằm trong những hoạt động quan trọng hướng về Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, năm nay cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện tân Kỳ đã trích ngân sách hỗ trợ làm nhà tình nghĩa (làm mới) cho 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sỹ. Ngoài ra, còn hỗ trợ sửa chữa 7 ngôi nhà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ 6 ngôi nhà mới, mỗi ngôi nhà 40 triệu đồng; UBND huyện hỗ trợ 40 triệu đồng cho 1 ngôi nhà. 7 ngôi nhà được sữa chữa trong dịp này, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 2 nhà, mỗi nhà 25 triệu đồng; UBND huyện hỗ trợ mỗi nhà 20 triệu đồng.

Ngôi nhà tình nghĩa của ông Nguyễn Viết Tiêu là thân nhân 2 liệt sỹ, ở xóm Tân Hồ, xã Tân Long, vừa khánh thành đầu tháng 7.

Ông Phạm Tiến Sỹ - Trưởng Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện, cho biết: Đến thời điểm trung tuần tháng 7, phần lớn những căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình vào ở. Hiện còn một số ngôi nhà đang sửa chữa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/7.

Huyện Tân Kỳ có 3.800 đối tượng chính sách, người có công. Trong đó có 45 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện còn 7 bà mẹ đang sống). Như vậy, toàn bộ số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của huyện Tân Kỳ đã có nhà mới đảm bảo 3 tiêu chí, được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của người dân, cùng với sự hỗ trợ ngày công của địa phương.

Xuân Hoàng