Xem xét, cho ý kiến về Đề án xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Trong phiên họp chiều 3/5 do đồng chí Trần Hồng Châu- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ biên chế Thị xã Hoàng Mai và sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ huyện Quỳnh Lưu sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai”.Toàn cảnh buổi họp.

Theo đề án xây dựng tổ chức bộ máy Thị xã Hoàng Mai và sắp xếp bộ máy huyện Quỳnh Lưu thì về tổ chức bộ máy của huyện Quỳnh Lưu cơ bản ổn định, còn Thị xã Hoàng Mai sẽ có diện tích tự nhiên là 16.974,88 ha, dân số 105.105 người gồm 10 đơn vị hành chính, trong đó có 05 phường và 05 xã. Phương án tổ chức bố trí tổ chức bộ máy, cán bộ thị xã  Hoàng Mai có 17 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 10 Đảng bộ xã, phường và 7 Đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Các khối cơ quan Đảng, đoàn, MTTQ, HĐND, UBND và các cơ quan thuộc cấp thị cũng được dự kiến thành lập với biên chế nhân lực, tổ chức phù hợp.

Sau ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hồng Châu kết luận, thông qua các bước triển khai còn phương án tổ chức, bộ máy thị xã Hoàng Mai và sắp xếp tổ chức, bộ máy huyện Quỳnh Lưu sẽ được thực hiện sau.Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo đề án

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban ngành chức năng cần phải làm việc cụ thể với huyện Quỳnh Lưu để lấy ý kiến chia tách và sắp xếp bộ máy hành chính; đồng thời làm việc với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức TƯ về định hướng hình thành bộ máy; làm việc với Thường vụ Quốc hội về vấn đề điều chuyển đại biểu HĐND hoặc bầu mới đại biểu HĐND thị xã và làm việc với các bộ ngành T.Ư về vấn đề qui hoạch, nguồn kinh phí cho thị xã. Tất cả các công việc trên phải tiến hành đồng bộ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua trong những kỳ họp tới.


Nguyên Sơn