Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề thủ công mỹ nghệ

(Baonghean) - Bộ Công thương vừa có Quyết định số 2007/QĐ-BCT (ngày 5/3/2015) về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.
 
Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” được xét và công bố 3 năm một lần vào dịp Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ năm 2015.
 
Để đảm bảo việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” năm 2015 theo quy định của pháp luật, thời gian xét tặng như sau:
 
1. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” hoặc “Nghệ nhân Ưu tú” hoàn thành hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi về Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú trước ngày 30 tháng 4 năm 2015.
 
2. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ở Hội đồng cấp tỉnh được hoàn thành và gửi hồ sơ về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.
 
3. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tại Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ được hoàn thành và gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước trước ngày 15 tháng 8 năm 2015.
 
4. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tại Hội đồng cấp Nhà nước được hoàn thành và gửi hồ sơ lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 30 tháng 9 năm 2015 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng.
 
5. Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” sau khi có quyết định của Chủ tịch nước.
 
N.S (Tổng hợp)