Xiêng Líp "khát" nước sạch

(Baonghean) - Hiện đang là cao điểm của mùa khô, nhiều hộ dân ở bản Xiềng Líp (xã Yên Hòa - Tương Dương) “khát” nước sạch, đời sống sinh hoạt của bà con gặp không ít khó khăn. Họ là những hộ sống ở độ cao lớn, cách xa các khe suối, trong khi hệ thống công trình nước sạch tự chảy đã bị hư hỏng từ nhiều năm trước. Để có nước sinh hoạt hàng ngày, người dân bản Xiềng Líp phải xuống vùng thấp chở từng can và phải dùng chắt chiu, tiết kiệm.
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được:
 
Trẻ em cũng được huy động vào việc lấy nước sạch.
Chắt từng giọt nước mưa chảy theo đường ống thoát nước.
Hệ thống công trình nước sạch tự chảy ở Xiềng Líp đã hư hỏng.
Nhiều hộ dân ở Xiềng Líp phải đi xa lấy nước sạch về dùng.

Công Kiên - Hồ Phương