#Xốp Mạt

4 kết quả

Chuyện buồn ở những khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Chuyện buồn ở những khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở

(Baonghean.vn) - Tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương có đến 2 dự án tái định cư khẩn cấp cho người dân bị sạt lở, nhưng sau 5 năm, cả hai đều chưa hoàn thành. Có dự án tiêu tốn hơn 11 tỷ đồng, nhưng chỉ còn 6 hộ dân có nhu cầu vào ở, vì những hộ khác đã tự đi tìm đất trong thời gian chờ đợi!