Xử lý nghiêm các hiệu trưởng ép học sinh mua đồng phục trái quy định

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các địa phương, các quy định hiện hành về thu góp, đồng phục học sinh được thực hiện nghiêm túc trong hầu hết các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, ở một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra việc thu góp trái quy định, ép buộc học sinh mua quần áo đồng phục gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trước tình trạng này, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh thành về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh thành hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Đối với các khoản đóng góp, tài trợ theo hình thức xã hội hóa để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trường lớp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các tỉnh thành kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc thực hiện trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc thực hiện thu chi ở trường học; có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục để xảy ra tiêu cực trong việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp hoặc ép buộc học sinh mua quần áo đồng phục trái quy định.

Theo SGGPonline