Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, đòi "bôi trơn" khi làm sổ đỏ

Các địa phương  tổ chức thanh tra công vụ, khi phát hiện những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận  QSDĐ phải xử lý nghiêm minh đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ảnh minh họa.
 
Đó là chỉ đạo trong công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sáng ngày 23/4.
 
Cụ thể, liên quan tới thông tin liên quan 44% sổ đỏ phải nộp phí bôi trơn, Bộ Tài nguyên yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra làm rõ các vấn đề này.
 
Đồng thời, tổ chức thanh tra công vụ, phát hiện những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận; xử lý nghiêm minh đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.
 
Bên cạnh đó, rà soát các thủ tục hành chính về đất đai đã ban hành, công bố theo quy định; việc công khai các loại phí, lệ phí mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định.
 
Ngoài ra, thiết lập, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận ở địa phương.
 
Bộ Tài nguyên và môi trường yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả trước ngày 16/5/2016. 
 
Trước đó, Bộ Tài nguyên và môi trường cũng đã công bố thông tin về đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai nói chung và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy sổ đỏ.
 
Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng: 043.7957889 trong giờ làm việc, hoặc gửi theo địa chỉ thư điện tử: cucksqlsdd@gmail.com
 
Địa chỉ tiếp nhận văn bản hoặc đơn thư kiến nghị: Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 
Theo bizlive