Xử lý nghiêm lỗi vi phạm thuộc trách nhiệm người đứng đầu

(Baonghean) - Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả những việc cần làm ngay, tạo chuyển biến tích cực sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Đô Lương đã có cách làm sáng tạo bằng việc ban hành Quy định số 06 - QĐ/HU về chế độ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, được dư luận đồng tình cao.

Từ thể chế hoá bằng quy định


Mọi công việc suôn sẻ hay không phần lớn cốt ở cán bộ, nhất là người đứng đầu. Sự nghiệp cách mạng của Đảng suốt chiều dài lịch sử cũng đã chứng minh, tổng kết “cán bộ nào, phong trào ấy”. Mặc dù Trung ương đã có quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ tại Nghị định số 175/NĐ-CP, ngày 27/10/2007; vấn đề nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu cũng được yêu cầu trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, song đến nay chưa có quy định nào liên quan đến xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Đô Lương trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã thẳng thắn phân tích,  làm rõ nhiều vấn đề yếu kém, tồn tại; đồng thời xác định rõ nguyên nhân, trong đó có vai trò người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương, ngành còn thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công việc được giao, dẫn đến có nhiều công việc đình trệ, không hoàn thành đúng thời hạn; có việc giao đi giao lại nhiều lần vẫn không được thực hiện. Nhằm khắc phục tình trạng này, sau kiểm điểm theo tinh  thần Nghị quyết Trung ương 4, Đô Lương đã mạnh dạn, sáng tạo “thể chế hóa” trách nhiệm người đứng đầu bằng Quy định số 06/QĐ-HU, ngày 14/1/2012 về chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, các ban, phòng, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp huyện. Trên tinh thần quy định của Huyện ủy, các đơn vị cũng có sự “phán xử” tương tự với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền cấp mình. Đây có thể được coi là sáng tạo đầu tiên của Đô Lương mà chưa có đơn vị nào làm được.

Nói là làm, sau hơn nửa năm thực hiện, bên cạnh giám sát chặt chẽ chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, Đô Lương đã xử lý nghiêm 2 tập thể và 22 cán bộ, đảng viên do thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, xử lý khiển trách 2 tập thể, đó là tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Sơn và xã Mỹ Sơn. Về cá nhân, xử lý 9 người thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó khiển trách 5 (2 đồng chí trực đảng xã, 3 phó chủ tịch UBND xã); cảnh cáo 3 chủ tịch UBND xã; cách chức 1 chủ tịch UBND xã. 13 cán bộ, công chức đầu ngành thì 5 người bị khiển trách, 5 cảnh cáo, 3 người cách chức đảng ủy viên.

Đô Lương cũng tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm do vi phạm lần đầu đối với 2 chức danh, 1 trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 1 phó phòng Nội vụ huyện. Bên cạnh áp dụng về thực thi nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, Quy định 06 còn được áp dụng cho cả việc thực hiện về công tác DS – KHHGĐ. Những người đứng đầu cơ quan, tổ chức để cán bộ, công chức vi phạm chính sách dân số cũng sẽ bị xử lý theo trách nhiệm người đứng đầu. Đơn cử như ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đô Lương năm học vừa rồi mặc dù được khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng bản thân vị Trưởng phòng Giáo dục -  Đào tạo huyện lại bị cắt hết các danh hiệu thi đua bên nhà nước, về Đảng chỉ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ do có cán bộ vi phạm chính sách dân số…

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy Trương Hồng Phúc và Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Hồng An đều cho rằng, Ban Thường vụ Huyện ủy không đặt “nặng” xử lý làm chính mà thông qua đó để răn đe, để tự mỗi người tự giác thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thời gian đầu áp dụng sẽ xử lý “mạnh tay”, dần dần số cán bộ bị xử lý chắc chắn sẽ giảm, bởi qua đó mỗi người lấy đó làm bài học, từ đó phát huy tốt hơn vai trò người đứng đầu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự lan tỏa, chuyển động trong toàn đội ngũ cán bộ, công chức cả hệ thống cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Thực tiễn qua hơn nửa năm thực hiện quy định, ý thức bám việc, nắm việc, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra của những người đứng đầu ở các cấp, các ngành, tổ chức rõ hơn; khắc phục tình trạng trước đây có nhiều việc người đứng đầu không nắm được việc, không biết cấp dưới làm gì. Vì vậy, nhiều công việc, nhất là các việc tồn đọng được tập trung cao giải quyết; số công việc phải nhắc nhở lần 2, lần 3 giảm đi nhiều. Những việc làm đó luôn được dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình rất cao, tạo thêm niềm tin đối với Đảng, chính quyền.

Về cơ sở, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn những điều trao đổi này. Tại xã Đại Sơn, nơi có 2 cán bộ vừa bị xử lý, 1 bị cách chức chủ tịch UBND xã và chức danh phó bí thư đảng ủy xã, 1 bị hạ bậc lương và cách chức đảng ủy viên. Sự việc dẫn đến xử lý như hiện nay là do quản lý và sử dụng tài chính sai nguyên tắc và làm thất thoát tổng số tiền hơn 770 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Chu Thị Thanh cho rằng, đây là bài học được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và tiến hành chấn chỉnh một bước trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và vai trò giám sát của MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Đồng chí Thanh cũng cho biết thêm, mặc dù trước đây, cấp ủy và chính quyền đều có quy chế làm việc nhưng ý thức chấp hành quy chế thì “được chăng hay chớ”, nhưng bây giờ thực hiện nghiêm túc hơn. UBND xã cũng đã sắp xếp, kiện toàn lại các ban, ngành; đồng thời phân định rõ hơn quyền và trách nhiệm của từng tổ chức, bộ phận và từng cá nhân.

Chẳng hạn trước đây, 2 phó chủ tịch UBND xã chỉ là người “giúp việc” chung cho chủ tịch, còn bây giờ được phân định quyền và trách nhiệm rõ từng mảng phụ trách, 1 phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế có trách nhiệm trước chủ tịch các vấn đề liên quan về kinh tế; 1 phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã có trách nhiệm các vấn đề liên quan đến văn hóa - xã hội, từ đó tạo sự phấn khởi, phát huy trách nhiệm của từng người. Riêng về mảng tài chính xây dựng được hệ thống sổ sách và thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm kê tiền mặt, quản lý tài chính hàng tháng. Cả cấp ủy, chính quyền đều bổ sung quy chế làm việc, tăng cường giao ban, hội báo, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm từ cơ sở; cán bộ, công chức xác định rõ hơn nhiệm vụ của mình, thay việc công dân đến đợi công chức như trước đây, bây giờ công chức đi đúng giờ đợi công dân để giải quyết công việc người dân yêu cầu….

Đến tập trung giải quyết những bức xúc ở cơ sở

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, cấp ủy các cấp ở Đô Lương đã xác định rõ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện những việc cần làm ngay, đặc biệt là những việc đang bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Đến thời điểm này, trong tổng số 423 việc được xác định cần làm ngay sau  kiểm điểm ở các cấp từ huyện đến các cơ sở đã có 247 việc được giải quyết xong; 167 việc đang giải quyết; 9 việc chưa làm được. Điều đáng nói là các việc được xác định cần làm ngay ở các cấp ủy Đô Lương cơ bản đều là các việc dân cần.

Huyện Đô Lương sớm giải quyết cho người dân nhận đất và tiền hỗ trợ tái định cư

làm nhà mới do ô nhiễm từ trại lợn Thái Dương.

Xã Đại Sơn, hôm chúng tôi đến, trên khu đất quy hoạch tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng ô nhiễm từ trại lợn Thái Dương, các hộ bà Nguyễn Thị Dục, ông Lê Công Hòa, ông Lê Văn Trường, ông Trần Văn Tửu…, đang xây dựng nhà mới. Đồng chí Nguyễn Đình Bá, người vừa mới được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã hồ hởi khoe, được bắt thăm nhận đất và nhận tiền bồi thường là bà con bắt tay vào làm nhà ngay. Mới nhận tiền vào trung tuần tháng 6 mà bây giờ có nhà đã hoàn thiện, có nhà xây gần xong. Việc chi trả tiền đền bù, bắt thăm nhận đất để di dời các hộ dân trong vùng ô nhiễm từ trại lợn Thái Dương đến thời điểm này đã cơ bản giải quyết. Một số hộ mặc dù đã nhận đất trong khu quy hoạch nhưng sau khi nhận tiền đền bù đã mua đất ở chỗ khác để làm nhà.

Cùng với việc xúc tiến đẩy nhanh việc giao nhận đất, chi trả tiền hỗ trợ tái định cư, huyện Đô Lương phối hợp với xã Đại Sơn thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi. Cũng liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, Đô Lương cũng đã tập trung phối hợp với cơ sở tái chế nhựa Luận Phương (Thượng Sơn) khắc phục môi trường ở cơ sở này. Hiện tại cơ sở này đang tạm ngừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm, giảm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt bình thường của người dân. Tiến hành giải tỏa hành lang ATGT tuyến đường Khuôn - Trù - Đại, gắn với việc giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT tại mộ Tổ cô họ Lê Văn (Quang Sơn). Xử lý và thu hồi đất một số doanh nghiệp tại khu tiểu thủ công nghiệp thị trấn…

Song song với các nội dung trên, một yêu cầu quan trọng, cấp bách được “làm ngay” sau kiểm điểm theo tinh thần NQ Trung ương 4 ở các cấp ủy đảng Đô Lương, đó là đã đưa ra nhiều nội dung, giải pháp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cách thức tổ chức, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-HU, ngày 04/5/2013 về quy định chế độ làm việc, kiểm tra, dự sinh hoạt tại cơ sở của cán bộ lãnh đạo, quản lý, tập thể cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, phòng, ngành cấp huyện nhằm khắc phục hoạt động hành chính hóa, thiếu sâu sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Mặc dù đã xác định đúng, rõ các việc cần làm ngay sau kiểm điểm, nhưng do công tác chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở có thời điểm còn thiếu tập trung, quyết liệt, thiếu phối hợp đồng bộ nên kết quả vẫn chưa cao (số việc cần làm ngay chưa làm xong còn chiếm tỷ lệ gần 42%). Do đó, để tiếp tục giải quyết tốt hơn các việc đã được xác định “làm ngay”, các cấp ủy đảng Đô Lương cần tập trung chỉ đạo, rà soát các đầu việc, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn…, có như vậy, Nghị quyết Trung ương 4 mới có hiệu quả lâu bền, tạo được dư luận xã hội tốt.

Mai Hoa

tin mới

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri; Tuyên dương 95 học sinh "con ngoan, trò giỏi" trong Khối Các cơ quan tỉnh; Trẻ em biên giới bằng rừng tới lớp… là những thông tin nổi bật ngày 24/9.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.