Xử lý thu nộp ngân sách hơn 5 tỷ đồng từ vi phạm lâm luật

(Baonghean.vn)- Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và PTNT, tháng 6/2015, ngành chức năng đã thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền bán lâm sản và phương tiện vi phạm tịch thu đạt 1,27 tỷ đồng. 
 
Trong đó lâm sản tịch thu: 90,71 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, cụ thể: Gỗ tròn 54,30 m;  Gỗ xẻ 36,41 m3 ; động vật rừng tịch thu: 2 kg; giá trị lâm sản ngoài gỗ 46.080.000đ;  Phạt tiền: 275.500.000 đ; Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 999.763.000đ. 
 
Tổng hợp  từ đầu năm đến nay, ngành đã phát hiện xử lý 385 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 753,24 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 5.055 triệu đồng.
 
Gỗ ký gửi ở Cảng Cửa Lò ( ảnh minh họa).
Châu Lan.