Xử lý tình huống hóa học trong diễn tập

Lữ đoàn Phòng hóa 86 (Binh chủng Hóa học) vừa tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp có một phần thực binh. Trong cuộc diễn tập này, nhiều tình huống hóa học đã được đưa vào xử trí như: Địch tập kích chất độc hóa học bằng pháo binh, máy bay vào đội hình hành, trú quân và trận địa đơn vị. Khi tình huống diễn ra, các bộ phận đã thực hành xử lý chuẩn xác, khẩn trương, bí mật, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra.
 
Kiểm tra quân tư trang của từng chiến sĩ trước khi hành quân di chuyển.
Trinh sát phát hiện chất độc hóa học trong quá trình di chuyển.
Thực hành giao nhiệm vụ cho tiểu đội trinh sát phóng xạ hóa học chuẩn bị làm nhiệm vụ.
Các phương tiện hành quân đi vào khu vực có độc.
Tiêu tẩy chất độc hóa học cho đường cơ động.
Lực lượng quân y tiến hành xử lý vết thương khu vực có độc.
Thả khói ngụy trang trên đường cơ động.
Xử lý khí tài, trang dụng trong buồng xe tiêu độc, tiệt trùng.
Triển khai nhiệm vụ trong hầm trú quân bí mật.
Thủ trưởng Bộ tư lệnh binh chủng kiểm tra trang thiết bị phòng độc tại hầm trú quân bí mật của đơn vị.
Chiến sĩ nuôi quân sử dụng bếp Hoàng Cầm chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội.

Theo QDND