Xử lý tình trạng tự ý mở giải phân cách trái phép trên QL1A

(Baonghean) - Ngày 26/2/2015 và 2/3/2015 Báo Nghệ An đăng bài viết “Sớm chấm dứt việc tự mở đường ngang trên QL1A”; ngày 6/3/2015 UBND tỉnh có Công văn số 1175/UBND-GT về việc chấn chỉnh, xử lý tình trạng trên... 
 
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2014. Tuy nhiên, chỉ mới hơn 2 tháng sau khi đưa vào khai thác sử dụng, tình trạng một số vị trí lắp đặt lưới chống chói bằng sắt tại những điểm đông dân cư đã bị tháo dỡ, một số vị trí giải phân cách cứng người dân tự ý mở không đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt,vấn đề này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh.
 
Để ngăn chặn các hành vi xâm hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến đường QL1A, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, các sở: Giao thông Vận tải, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Đài PT&TH tỉnh, Báo Nghệ An; UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan; các chủ đầu tư dự án khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
 
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến QL1A đi qua:
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dọc theo tuyến Quốc lộ 1A về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nghiêm cấm việc phá dỡ lưới sắt chống chói, tự ý mở dải phân cách giữa trên tuyến Quốc lộ 1A xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng tổ chức giao thông.
 
- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
 
- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các chủ đầu tư dự án và các đơn vị thi công tổ chức kiểm tra rà soát để điều chỉnh (nếu có) các vị trí mở dải phân cách chưa phù hợp với thực tế; lắp đặt bổ sung các lưới sắt chống chói,
 
- Phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tuyến QL1A.
 
2. Giao Sở Giao thông Vận tải:
 
- Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra Cục quản lý đường bộ II tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.
 
- Phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ, chủ đầu tư dự án, chính quyền địa phương để tiếp tục rà soát, điều chỉnh (nếu có) các vị trí mở dải phân cách chưa phù hợp với thực tế; Lắp đặt hoàn lại các điểm giao cắt bị mở trái phép, lắp đặt bổ sung các tấm lan can sắt bị tháo dỡ.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo kịp thời và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
3. Công an tỉnh: 
 
Chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thành thị, thị xã có tuyến QL1A đi qua tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tự ý tháo dỡ các tấm lưới thép chống chói, dải phân cách cứng, xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
4. Các sở, ngành: Tư pháp, Thông tin - Truyền thông, Đài PT&TH tỉnh, Báo Nghệ An: 
 
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng phóng sự tuyên truyền, khuyến cáo hậu quả tai nạn giao thông do hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông.
 
5. Đề nghị các chủ đần tư dự án: 
 
Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và đóng ngay các điểm mở dải phân cách bất hợp pháp không đúng với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được các bên liên quan kiểm tra thống nhất bổ sung cho phù hợp với thực tế; lắp đặt hoàn chỉnh lưới chống chói.
 
Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.
 
UBND tỉnh