Xử phạt hơn 300 triệu đồng với 2 công ty dược nước ngoài

Vừa qua, trong quá trình kiểm tra giám sát sau cấp, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phát hiện ra các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh thuốc của hai công ty dược nước ngoài và tiến hành xử phạt với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: wordpress.com)


Đó là hai công ty: Austin Pharma Specialties Company (có địa chỉ tại Hongkong và CSPC Innovation Pharmaceutical Company (địa chỉ tại Trung Quốc).

Như vậy, cả hai công ty nêu trên đều bị xử phạt ở mức cao nhất trong trong các mức xử phạt thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý dược, Bộ Y tế.

Công ty Austin Pharma đã vi phạm kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ và bị xử phạt vi phạm hành chính 160 triệu đồng, bắt buộc nộp lại 30.625 USD có được do kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, với lý do cung cấp thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế và kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định rút toàn bộ số đăng ký thuốc do công ty Austin Pharma Specialties Company đứng tên đăng ký ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Các thuốc do công ty Austin Pharma Specialties Company sản xuất cũng bị ngừng nhập khẩu trong thời hạn 24 tháng vì lý do cung cấp thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế và kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bộ Y tế cũng quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc trong danh mục ban hành kèm theo; ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký lần đầu, hồ sơ đăng ký lại và không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp do công ty Austin Pharma Specialties Company đứng tên trong vòng 24 tháng.

Đối với công ty CSPC Innovation Pharmaceutical Company, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định xử phạt hành chính 160 triệu đồng vì đã vi phạm kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ, bắt buộc nộp lại 29.750 USD có được do kinh doanh nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kèm theo đó là Quyết định ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc đối với các thuốc do Công ty CSPC Innovation Pharmaceutical Company đăng ký hoặc sản xuất trong thời hạn 24 tháng; Ngừng nhập khẩu thuốc đối với các thuốc do công ty CSPC Innovation Pharmaceutical Company sản xuất trong thời hạn 24 tháng vì lý do cung cấp thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế và kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bộ Y tế cũng ra quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc trong danh mục ban hành kèm theo quyết định này; ngừng tiếp nhận hơ đăng ký lần đầu, hồ sơ đăng ký lại và không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp do công ty CSPC Innovation Pharmaceutical Company đứng tên trong vòng 24 tháng./.

Theo Vietnam+