Xử phạt người sử dụng trẻ dưới 18 tuổi bán thuốc lá

Thời gian tới, các đơn vị có chức năng sẽ xây dựng văn bản hướng dẫn và thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá hoặc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động.Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nội dung trên nằm trong chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án sẽ hướng tới việc giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Đề án đưa ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên (từ 15-24 tuổi) từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020, giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới từ 47% năm 2011 xuống 39% năm 2020, nữ giới xuống dưới 1,4% năm 2020.

Một trong những giải pháp chủ yếu được đưa ra trong đề án là xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế và quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá để hạn chế nhu cầu sử dụng thuốc lá và kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá.
Cũng theo Chiến lược trên, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các ban ngành có liên quan để xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể về thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá và tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng sẽ được nghiên cứu thành lập với sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá được thực hiện theo 2 giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 từ năm 2012-2015; giai đoạn 2 từ năm 2016-2020.

Giải pháp về tài chính để thực hiện đề án là thực hiện đa dạng hóa nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá từ nhiều nguồn khác nhau như Quỹ phòng, chống tác hại thuốc; ngân sách nhà nước; đóng góp tự nguyện của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước./.


Theo (Vietnam+) - L.T