Xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm giảm

Trong 8 tháng qua, xuất khẩu gạo cả nước đạt hơn 3,8 triệu, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,4 triệu tấn, đạt giá trị 1tỷ 640 triệu USD.
 
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, giá gạo xuất khẩu bình quân trong 7 tháng qua chỉ đạt 429,07 USD/tấn, giảm 5,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Những nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu gạo giảm là do nguồn cung gạo trên thế giới đang dồi dào. Các nước nhập khẩu lớn và truyền thống của Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung cấp gạo bên cạnh gạo Việt Nam nhằm tận dụng sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu, các nước nhập khẩu tập trung nghiên cứu, đầu tư sản xuất trong nước.
 
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.
 
Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với 35,21% thị phần trong 7 tháng với 1.330.000 tấn, đạt 524,7 USD, tuy nhiên, xuất khẩu gạo sang thị trường này có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Các thị trường khác cũng có xu hướng giảm là Philippines, Singapore.
 
Theo Kinhtenongthon