Xuất khẩu gạo đạt 2,858 triệu tấn

Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-6/6/2013 đạt 2,858 triệu tấn, trị giá FOB 1,241 tỷ USD, trị giá CIF 1,302 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kết quả giao hàng xuất khẩu gạo từ ngày 1/6 đến ngày 6/6/2013 đạt 70.516 tấn, trị giá FOB 30,692 triệu USD, trị giá CIF 33,387 triệu USD. 

Lũy kế xuất khẩu từ ngày 01/01 đến ngày 06/06/2013 đạt 2,858 triệu tấn, trị giá FOB 1,241 tỷ USD, trị giá CIF 1,302 tỷ USD.

Cũng theo VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.850 – 4.950 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.100 – 5.200 đồng/kg. 

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.500 – 6.600 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.100 – 6.200 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương. 

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.400 – 7.500 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.150 – 7.250 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.900 – 7.000 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương./.


Theo (VOV) - LC