Xứng đáng với niềm tin của cử tri, nhân dân

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An là 1 trong 4 đoàn có số lượng đại biểu nhiều nhất cả nước. Trong khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng Quốc hội chủ động lập pháp, giám sát hiệu quả, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng để xây dựng đất nước.

Ý thức sâu sắc trọng trách đại biểu nhân dân

Tuy Quốc hội khóa XV mới chỉ diễn ra Kỳ họp thứ nhất, song qua theo dõi hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, có thể thấy, mỗi đại biểu dù trên cương vị, môi trường công tác khác nhau song đều ý thức sâu sắc trọng trách của người đại biểu nhân dân, đại diện cho hơn 2 triệu cử tri và hơn 3,3 triệu người dân của tỉnh; tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động của Quốc hội. Tập thể Đoàn cũng như cá nhân mỗi đại biểu để tập trung phát huy năng lực chuyên môn, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cùng với Quốc hội thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo chương trình đề ra.

Trước Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các ngành có liên quan để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Trung ương để chuyển tải tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, Đoàn tổng hợp gửi các đại biểu Quốc hội trong Đoàn để nghiên cứu tham gia phát biểu tại diễn đàn Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, đoàn đã có 25 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An có 13 đại biểu (6 đại biểu hoạt động chuyên trách, 7 đại biểu hoạt động kiêm nhiệm), trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương, 7 đại biểu công tác tại địa phương.

Thực hiện hiệu quả quyền lực Nhà nước trong Quốc hội

Phát biểu về trọng tâm hoạt động của Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Quốc hội đã xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đổi mới giám sát tối cao, đồng thời nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bám sát vào định hướng trên cũng như gắn với đặc điểm, tình hình Nghệ An, theo đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, Đoàn đã xác định các nhóm nội dung trọng tâm trong 5 năm tới. 

Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An dự phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu ảnh 1
Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An dự phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu

Trước hết, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội là hoạt động lập pháp, thể chế, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn xác định tham gia xây dựng các dự án luật là nhiệm vụ trọng tâm để tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đoàn sẽ căn cứ nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch góp ý xây dựng các dự án luật của Đoàn. Các hình thức lấy ý kiến vào các dự án luật sẽ được tổ chức đa dạng như: Tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản từ các chuyên gia, cộng tác viên xây dựng pháp luật, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và gián tiếp của văn bản luật sẽ ban hành.

Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tham gia tích cực hoạt động giám sát của Quốc hội, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; đồng thời, chủ động triển khai các hoạt động giám sát tại địa phương. Thông qua hoạt động này, Đoàn sẽ đề xuất những chủ trương, giải pháp với Quốc hội, Chính phủ đối với những vấn đề hoạch định chính sách mang tính vĩ mô, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; góp phần phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đoàn cũng sẽ có các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách Nhà nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy Nhà nước, các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án công trình quan trọng quốc gia; đồng thời dành thời gian để khảo sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của cử tri, chuyên gia làm cơ sở để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu

Đặc biệt, cũng theo đồng chí Thái Thị An Chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri; tăng cường đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan hữu quan. Đối với những vấn đề cử tri còn nhiều bức xúc và kiến nghị nhiều lần, Đoàn sẽ lập kế hoạch làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành hữu quan để làm rõ hơn những kiến nghị cử tri phản ánh, giám sát, đôn đốc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng xem công tác tiếp công dân, theo dõi việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; mà còn là biện pháp thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Do đó, trên cơ sở kế hoạch tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn sẽ xây dựng lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội định kỳ hàng tháng. Đối với một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, tính chất phức tạp, Đoàn sẽ tổ chức các buổi làm việc với cơ quan có liên quan để nghe quá trình giải quyết và đề xuất phương án giải quyết tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

tin mới

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9 (nhằm ngày 26/7 năm Quý Mão), tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được cử hành trọng thể.

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, không ngại khó, ngại khổ, là trung tâm đoàn kết cộng đồng, khéo léo trong công tác vận động quần chúng… là nhận xét của cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Buộc Mú 2 và bản Ka Dưới khi nói về Bí thư chi bộ Già Tồng Thù.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; ông Phạm Gia Luật - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam.

Khen, chê cũng phải đúng, phải rõ ràng

Khen, chê cũng phải đúng, phải rõ ràng

(Baonghean.vn) - Cán bộ, đảng viên, nhân dân ta ai cũng mong muốn, cũng đòi hỏi cán bộ dù to hay nhỏ đều phải trong sạch, vì nước, vì dân. Vậy thì cũng phải phân biệt cán bộ thế nào là tốt, cán bộ thế nào là không tốt để khen chê cho đúng, cho rõ ràng.