Xứng danh Công an nhân dân trên quê hương Xô viết anh hùng

(Baonghean) - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nghệ An luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân. 

Ở từng giai đoạn cách mạng,  lực lượng Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, lấy lợi ích của đất nước và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Công an Nghệ An đã góp phần to lớn bảo vệ chính quyền khi mới giành độc lập, lập nhiều chiến công, điều tra và  đập tan các tổ chức phản động, các vụ án gián điệp, các vụ án hình sự nghiêm trọng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đã tình nguyện vào miền Nam chiến đấu lập nên nhiều chiến công to lớn góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Nhiều anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, liệt sỹ và các thế hệ cán bộ Công an Nghệ An đã trở thành tấm gương tiêu biểu, sự tin cậy sâu sắc và là tượng đài bất tử mãi mãi trong lòng nhân dân. Ghi nhận những thành tích trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Công an Nghệ An nhiều huân, huy chương, cờ luân lưu, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Quân công, Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác  đã làm lấp lánh thêm lá cờ truyền thống của Công an nhân dân Nghệ An.

Công an Nghệ An đạt giải Ba tại Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ tư, cụm thi số 7 tổ chức tại Thừa Thiên Huế tháng 8/2014. Ảnh: P.V
Công an Nghệ An đạt giải Ba tại Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ tư, cụm thi số 7 tổ chức tại Thừa Thiên Huế, tháng 8/2014.                Ảnh: P.V

Chiến công chung của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An còn là kết quả phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của  lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân đã giúp đỡ lực lượng công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực và chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp đặc điểm, tính chất của địa bàn; trong đó tập trung xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; phối hợp đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào theo các chuyên đề và vùng đặc thù, như biên giới, tuyến biển, các địa bàn phức tạp về hình sự, ma tuý; vận động, tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về ANTT. Tập trung lực lượng chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững sự bình yên cho nhân dân. Tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An  được giữ vững và ổn định; thế trận an ninh nhân dân ngày càng được cũng cố vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Công lao, thành tích của lực lượng Công an Nghệ An trong 70 năm qua là rất to lớn, rất đáng tự hào, nhưng trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực  tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có thể xảy ra nhanh, khó lường. Tỉnh ta là một địa bàn rộng lớn, hiểm trở, là trọng điểm về công tác an ninh quốc phòng, là địa bàn chiến lược quan trọng và là một trong những trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt mang tính khu vực và toàn cầu, đặc biệt là các mối đe dọa về chủ quyền an ninh quốc gia, âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, diễn biến của các loại tội phạm phi truyền thống sẽ phát sinh nhiều phức tạp mới... Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hình mới, lực lượng Công an tỉnh ta cần lưu ý một số nội dung sau:

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An. Ảnh: Đức Chuyên
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An.                         Ảnh: Đức Chuyên

Thứ nhất, thường xuyên xây dựng lực lượng công an vững mạnh và làm tốt công tác công an, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trong tình hình mới. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Phát huy thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, Công an nhân dân Nghệ An là lực lượng nòng cốt để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thứ hai, tập trung chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, để Đảng bộ Công an tỉnh thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện lực lượng Công an tỉnh luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên, cán bộ công an là một tấm gương thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào việc xây dựng tình nhà giàu mạnh.

Thứ ba,  tăng cường phối hợp và giúp đỡ của các đợn vị thuộc Bộ Công an, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và nhân dân để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Để làm tốt công tác này, đòi hỏi lực lượng công an phải luôn luôn phát huy vai trò nòng cốt xung kích, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường khả năng tham mưu, xác định rõ địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm và những vấn đề chiến lược, những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tham mưu và chỉ đạo một cách linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 

Thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 70 năm qua cũng chính là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng ta lãnh đạo. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân là dịp để nêu cao truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng công an nhân dân, là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cũng là dịp để chúng ta tri ân những anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân đã  hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự bình yên của nhân dân. Các cấp ủy đảng, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể quần chúng cần phải chăm lo hơn nữa về công tác an ninh trật tự; thường xuyên đổi mới các hình thức, nội dung công tác vận động quần chúng tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cho phong trào phát triển vững chắc và có chiều sâu trên từng địa bàn khối phố, khu dân cư. Quan tâm thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nói chung và trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Chúng ta hết sức vinh dự và tự hào về những chiến công và bề dày truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích công lao to lớn mà lực lượng Công an Nghệ An đã giành được trong 70 năm qua. Tin rằng, với bề dày truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An, dưới sự lãnh đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm  chỉ đạo mọi mặt của Bộ Công an, sự phối hợp của lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể, được nhân dân tin yêu đùm bọc giúp đỡ, lực lượng Công an Nghệ An sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh trật tự, xứng danh là Công an nhân dân trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Bác Hồ vĩ đại, góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, để nhanh chóng đạt được mục tiêu Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, đồng thời giữ được sự bình yên cho nhân dân.

Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy

Tin mới

Chống tham nhũng: Cuộc đấu tranh trong mỗi con người

Chống tham nhũng: Cuộc đấu tranh trong mỗi con người

(Baonghean.vn) - Ngày Quốc tế chống tham nhũng ra đời và được tổ chức vào mùng 9/12 hàng năm, kể từ khi thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Có hiệu lực từ năm 2005, đến đầu năm 2020, Công ước có gần 190 quốc gia tham gia. Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 2009.
Anh Sơn nỗ lực hoàn thành ngân sách nhà nước

Anh Sơn nỗ lực hoàn thành ngân sách nhà nước

(Baonghean.vn) - Bằng sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Anh Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Để tạo nguồn thu lớn, bền vững cho ngân sách nhà nước, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư...
Argentina đang là đội có nhiều xác suất vô địch World Cup năm nay. Ảnh Báo Người Lao động

Ai sẽ có mặt tại trận chung kết World Cup 2022?

(Baonghean.vn) - Đội bóng nào sẽ có mặt tại trận chung kết World Cup 2022 để có cơ hội giương cao cúp vàng và nhận 42 triệu USD tiền thưởng. Người ta đã bắt đầu nghĩ đến cuộc đối đầu của bóng đá châu Âu và Nam Mỹ.
Người Mông chữa bệnh như thế nào?

Người Mông chữa bệnh như thế nào?

(Baonghean.vn) - Người Mông chữa bệnh như thế nào, là một trong những câu hỏi được nhiều người đặt cho tôi nhất, với tư cách là một người Mông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề thầy cúng (muaj qhua neeb) và là một sinh viên đại học với nhiều kiến thức khoa học.
Những con phố được giới siêu giàu khao khát sở hữu

Những con phố được giới siêu giàu khao khát sở hữu

(Baonghean.vn) - Làn sóng sở hữu bất động sản xa xỉ trên những con phố đắt đỏ ngày càng lan rộng, thu hút giới siêu giàu các nước khao khát sở hữu. Bởi với họ, mong muốn những sản phẩm càng hiếm, trải nghiệm càng độc bản và gắn với thiên nhiên thì càng khẳng định vị thế của chủ nhân.
Tản văn: Dã quỳ và em

Tản văn hay: Dã quỳ và em

(Baonghean.vn) - Nhắc đến Tây Nguyên, người ta thường nghĩ đến loài hoa dã quỳ. Loài hoa vừa bình dị vừa rực rỡ này đã hút hồn biết bao du khách đến với vùng đất nhiều nắng gió. Trân trọng mời các bạn cùng lắng nghe tản văn “Dã quỳ và em” của Nguyễn Duy Xuân qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

(Baonghean.vn) - Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII; Rau xanh khan hàng, giá tăng "chóng mặt"; Tạm dừng họp Chợ biên giới Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn… là những thông tin nổi bật ngày 7/12.
Thảo luận tổ: Nhiều tồn tại trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, bảo vệ rừng

Thảo luận tổ: Nhiều tồn tại trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 7/12, nhiều đại biểu đã phản ánh về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Đó là tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm,các tồn tại trong công tác cải cách hành chính, chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng.
Y tế

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ những vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế

(Baonghean.vn) - Tình trạng cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, chính sách cho ngành Y tế không còn phù hợp, bất cập vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao,... là những nội dung được các đại biểu tổ 2 tập trung thảo luận.
thảo luận tổ

Các huyện miền núi cao Nghệ An đề nghị tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

(Baonghean.vn) - Các đại biểu ở 6 huyện miền núi cao đề nghị UBND tỉnh và các ngành cần sớm tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, có chính sách hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng.
Đường liên xã “oằn mình” gánh xe quá tải

Khi đường liên xã 'oằn mình' gánh xe quá tải

(Baonghean.vn) - Đường liên xã Ngọc Sơn - Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ bị lún, mặt đường bị băm nát, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Đây là hậu quả của việc xe ô tô chở vật liệu xây dựng quá tải thường xuyên chạy qua đây gây ra.