Xung quanh bài báo “Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khối 13, Thị trấn Hưng Nguyên…”

(Baonghean) Báo Nghệ An số 9398 ra ngày 25/4/2013, đăng bài “Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khối 13, Thị trấn Hưng Nguyên: Cần sự thống nhất từ nội bộ gia đình”.

Sau khi báo ra, ngày 20/5/2013 Báo Nghệ An nhận được Công văn số 309/UBND của UBND huyện Hưng Nguyên ngày 16/5/2013 có nội dung như sau: “Bài báo nêu liên quan đến việc UBND Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Đức Cúc (con trai bà Ngô Thị Ẻm) vào năm 1996, theo Nghị định 64/CP của Chính phủ; và việc UBND huyện đã thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận đó, theo quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của UBND tỉnh đối với bà Ngô Thị Ẻm, khối 13, Thị trấn Hưng Nguyên; đồng thời đã hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục theo quy định, để UBND huyện cấp đổi lại Giấy chứng nhận QSDĐ (bìa đỏ) có ghi tên bà Ngô Thị Ẻm, nếu gia đình có văn bản phân chia tài sản thừa kế hoặc phân chia theo bản án dân sự của tòa án.

Trước hết, UBND huyện Hưng Nguyên cảm ơn Báo Nghệ An đã kịp thời đăng tải ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; mặt khác đã giải thích một số vấn đề cho bà Ngô Thị Ẻm hiểu thêm về quy định của pháp luật, mà UBND huyện cũng đã nhiều lần giải thích. Tuy nhiên cần làm rõ một số nội dung báo nêu không chính xác, có thể dẫn đến việc công dân và dư luận hiểu không đúng, đó là:

1. Về nội dung “Qua sự việc này, có thể thấy việc khiếu nại của bà Ẻm là có cơ sở”. Nói như vậy mà không giải thích rõ thêm, thì có thể bị hiểu sai là khiếu nại của bà Ẻm là khiếu nại đúng, năm 1996 UBND huyện cấp bìa đỏ cho ông Cúc là sai…

2. …Các cấp chính quyền nói chung, UBND huyện nói riêng không sai, thì tại sao báo lại nói cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm?

3. Trong bài báo tác giả có nêu “rút kinh nghiệm trong vấn đề xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chưa xác định được chủ sở hữu”. Nói như vậy là lẫn lộn khái niệm “sở hữu” với khái niệm “sử dụng”…”.

Trước hết, Báo Nghệ An cảm ơn sự theo dõi và có hồi âm trả lời kịp thời của UBND huyện Hưng Nguyên đối với vấn đề báo nêu. Về các nội dung UBND huyện Hưng Nguyên cho rằng báo nêu không chính xác, Báo Nghệ An xin trao đổi lại như sau:

Thứ nhất, việc Báo Nghệ An khẳng định khiếu nại của bà Ẻm là có cơ sở là đúng. Bởi theo Báo cáo số 4544/QĐ.UBND.KT ngày 20/1/2009 của Thanh tra tỉnh về “Kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của bà Ngô Thị Ẻm” đã kết luận “Việc UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00513 QSDĐ/75 QĐ/UB ngày 6/4/1996 cho ông Lưu Đức Cúc, trong đó có diện tích đất ở 200m2 là chưa phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật vì: trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã Hưng Đạo và UBND huyện Hưng Nguyên chưa xác định rõ quyền sử dụng đất…”.

Tiếp theo, trong Công văn số 371/TTr.TD ngày 19/5/2009 của Thanh tra tỉnh gửi Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định “Nguồn gốc thửa đất mà bà Ngô Thị Ẻm và ông Lưu Đức Cúc đang sử dụng thuộc thửa đất mà HTX Viết Thắng, UBND xã Hưng Đạo cấp cho gia đình ông Lưu Đức Miên, bà Ngô Thị Ẻm và ông Lưu Đức Cúc từ trước năm 1980 đến nay đã nhiều lần biến động. Công tác theo dõi, quản lý của các cấp chính quyền địa phương đối với việc sử dụng thửa đất này còn thiếu chặt chẽ và thiếu chính xác trong việc xác định chủ sử dụng đất và diện tích đất qua các thời kỳ. Hiện nay không có cơ sở về mặt pháp lý để xác định chính xác nguồn gốc sử dụng thửa đất mà bà Ngô Thị Ẻm và ông Lưu Đức Cúc đang sử dụng. Việc UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 00513/QSDĐ/75 QĐ.UB ngày 6/4/1996 cho ông Lưu Đức Cúc là chưa chính xác, vì: trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND xã Hưng Đạo và UBND huyện Hưng Nguyên chưa xác định rõ quyền sử dụng đất.

Mặt khác, cá nhân ông Lưu Đức Cúc đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đại diện được bố, mẹ và các thành viên khác của gia đình trong quyền sử dụng đất”. Bên cạnh đó, trước khi đưa ra nhận định “Qua sự việc này, có thể thấy việc khiếu nại của bà Ẻm là có cơ sở”, thì ở trong bài báo tác giả cũng đã trích dẫn các văn bản, tài liệu và các dẫn chứng liên quan tới vụ việc mới đi đến kết luận này.

Thứ hai, về nội dung “Các cấp chính quyền nói chung, UBND huyện nói riêng không sai, thì tại sao báo lại nói cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm?”. Vấn đề này, cũng theo các kết luận của Thanh tra tỉnh mà chúng tôi đã dẫn ở trên thì: “Công tác theo dõi, quản lý của các cấp chính quyền địa phương đối với việc sử dụng thửa đất này còn thiếu chặt chẽ và thiếu chính xác trong việc xác định chủ sử dụng đất và diện tích đất qua các thời kỳ.” và “Việc UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 00513/QSDĐ/75-QĐ.UB ngày 6/4/1996 cho ông Lưu Đức Cúc là chưa chính xác”. Vì vậy, Báo Nghệ An cho rằng, “các cấp chính quyền địa phương huyện Hưng Nguyên cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm” là đúng.

Thứ ba, về nội dung tác giả lẫn lộn giữa khái niệm “sở hữu” và khái niệm “sử dụng” trong câu “rút kinh nghiệm trong vấn đề xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chưa xác định được chủ sở hữu”. Về vấn đề này, Báo Nghệ An đã nhầm lẫn giữa khái niệm “sở hữu” và khái niệm “sử dụng”, do vậy, Báo Nghệ An và tác giả thành thật nhận lỗi với bạn đọc cùng các bên liên quan và xin rút kinh nghiệm.

Một lần nữa, Báo Nghệ An và tác giả chân thành cảm ơn sự theo dõi và hồi âm góp ý của UBND huyện Hưng Nguyên.

                                    UBND huyện Hưng Nguyên - Báo Nghệ An