Xung quanh bài viết "Hỗ trợ nhầm đối tượng?"

(Baonghean) - Ngày 14/4/2014, trên Báo Nghệ An, tại chuyên mục: “Góc quan sát” đăng bài: "Hỗ trợ nhầm đối tượng?" của tác giả Xuân Hoàng. Sau khi báo phát hành, ngày 16/4/2014, Hội Khuyến học huyện Tương Dương có Công văn số 01/KHTD do ông Vi Tân Hợi - Chủ tịch Hội khuyến học, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương ký gửi Báo Nghệ An. Công văn tương đối dài, song tựu trung lại có các nội dung chính như sau:
 
1. Mặc dù thừa nhận hộ bà Kha Thị Nguyên ở xã Yên Na không thuộc diện hộ nghèo, song Hội Khuyến học Tương Dương vẫn cho rằng “không hỗ trợ nhầm đối tượng”. Lý do, "Đầu năm 2013, thực hiện Đề án của UBND huyện về phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; Chỉ thị số 19-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng mô hình kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững, theo đó Huyện ủy, UBND huyện giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, trực tiếp hỗ trợ hoặc chỉ đạo xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế điển hình để góp phần giảm nghèo bền vững (đối tượng áp dụng thực hiện Chỉ thị số 19-CT/HU là hộ nghèo, cận nghèo và hộ đã thoát nghèo). 
 
2. Không sử dụng Quỹ khuyến học hay Quỹ Chữ thập đỏ vào việc hỗ trợ gia đình bà Nguyên làm mô hình kinh tế như bài báo viết. Mà nguồn vốn lấy từ vận động doanh nghiệp. Và vốn đầu tư không đến 40 triệu đồng như báo viết mà tổng cộng là 24,5 triệu đồng.
 
Công văn của Hội Khuyến học Tương Dương viết: “…Thường trực Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ huyện Tương Dương rất bất bình với bài báo và cho rằng tác giả đã viết sai sự thật đến 99% tạo nên dư luận không tốt đối với Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ huyện Tương Dương. Thể hiện tác giả quá non về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ kém, chỉ nhìn vào hiện tượng mà không hiểu bản chất của vấn đề”; “…Cái sai của nhà báo Xuân Hoàng là hấp tấp, chủ quan, nóng vội, thiếu kinh nghiệm và kém về nghiệp vụ. Lẽ ra nhà báo Xuân Hoàng thấy hiện tượng như vậy thì gặp ngay Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ để tìm hiểu căn nguyên của vấn đề. Đó mới là cách hành xử của một nhà báo chân chính, nhà báo có lương tâm và trách nhiệm với nghề và với xã hội”. Công văn cũng đề nghị “Tổng Biên tập Báo Nghệ An xem xét đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của nhà báo Xuân Hoàng, không để nhà báo làm mất uy tín của báo Đảng”.
 
Trước hết, Báo Nghệ An xin chân thành cảm ơn Hội Khuyến học huyện Tương Dương cũng như cá nhân ông Vi Tân Hợi đã theo dõi, có công văn phản hồi kịp thời vấn đề báo nêu cũng như có những góp ý chân thành, xây dựng cho tác giả cũng như Báo Nghệ An. Báo Nghệ An xin được tiếp thu và có những trao đổi lại như sau:
 
Thứ nhất: Hội Khuyến học Tương Dương cho rằng “không hỗ trợ nhầm đối tượng”. Để chứng minh cho việc này, công văn Hội Khuyến học Tương Dương viện dẫn: "Đầu năm 2013, thực hiện Đề án của UBND huyện về phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; Chỉ thị số 19-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng mô hình kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững, theo đó Huyện ủy, UBND huyện giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, trực tiếp hỗ trợ hoặc chỉ đạo xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế điển hình để góp phần giảm nghèo bền vững (đối tượng áp dụng thực hiện Chỉ thị số 19-CT/HU là hộ nghèo, cận nghèo và hộ đã thoát nghèo)”.
 
Tuy nhiên, qua nghiên cứu Chỉ thị 19-CT/HU của Huyện ủy Tương Dương ban hành ngày 6/7/2012 thì nội dung chỉ thị là: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế”. Các mô hình kinh tế ở Chỉ thị 19-CT/HU được đầu tư từ các chương trình, dự án, như: chương trình 135, chương trình 30a, các chương trình khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư; các chương trình hỗ trợ vùng dân tộc đặc biệt khó khăn… mà không giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ như nội dung công văn của Hội Khuyến học Tương Dương gửi Báo Nghệ An. Cụ thể nội dung Chỉ thị 19-CT/HU có đoạn: “Gắn trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế cho các đồng chí cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể, cơ quan chuyên môn cấp huyện, trưởng các ban, ngành cấp xã mỗi năm xây dựng một bản ít nhất có từ 2-4 mô hình kinh tế phù hợp với địa phương”.
 
Như vậy, việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế gia đình bà Nguyên của Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ huyện Tương Dương bằng cách dùng nguồn tiền từ vận động các doanh nghiệp là không phù hợp với chỉ thị 19-CT/HU của Huyện ủy Tương Dương. Trong khi đó, nếu vận dụng việc hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế hộ bà Nguyên theo Đề án của UBND huyện Tương Dương về phân công các cơ quan, phòng ban cấp huyện giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo giai đoạn 2013 - 2020 lại càng không đúng. Bởi theo đề án “Đối tượng nhận giúp đỡ, hỗ trợ là những hộ nghèo trên địa bàn huyện Tương Dương”, trong khi gia đình bà Nguyên không thuộc hộ nghèo.
 
Không những thế, bảng hiệu đặt tại gia đình bà Nguyên lại có nội dung khẳng định đây là mô hình hỗ trợ hộ nghèo: "UBND huyện Tương Dương/ Mô hình hỗ trợ hộ nghèo/ Đơn vị thực hiện: Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ huyện/ Thời gian thực hiện: 2013 - 2014". Tiếp tục tìm hiểu được biết, thực hiện Chỉ thị 19- CT/HU của Huyện ủy và Đề án phân công các cơ quan, phòng ban cấp huyện giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo của UBND huyện, các đơn vị, phòng, ban huyện Tương Dương hầu hết đều tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng là hộ nghèo, riêng Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ huyện Tương Dương hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng không thuộc hộ nghèo.
 
Từ những căn cứ trên, mặc dù nội dung công văn của Hội Khuyến học do ông Vi Tân Hợi ký chuyển đến Báo Nghệ An không đồng tình với bài báo của tác giả Xuân Hoàng đăng trên báo Nghệ An, song Báo Nghệ An khẳng định rằng: Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ huyện Tương Dương đã hỗ trợ nhầm đối tượng.
Thứ 2: Về nội dung không sử dụng Quỹ Khuyến học hay Quỹ Chữ thập đỏ vào việc hỗ trợ gia đình bà Nguyên làm mô hình kinh tế như bài báo viết. Mà nguồn vốn lấy từ vận động doanh nghiệp. Và vốn đầu tư không đến 40 triệu đồng mà là 24,5 triệu đồng. Về vấn đề này, Báo Nghệ An cũng như tác giả Xuân Hoàng nghiêm túc rút kinh nghiệm là đã không kiểm chứng kỹ thông tin khi cho rằng nguồn vốn hỗ trợ mô hình kinh tế bà Nguyên là từ Quỹ Khuyến học và Quỹ Chữ thập đỏ! Về số tiền hỗ trợ mô hình, mặc dù công văn Hội khuyến học Tương Dương cho rằng chỉ 24,5 triệu đồng, song qua làm việc, Hội Khuyến học Tương Dương cũng không chứng minh được việc hỗ trợ thực hiện mô hình kinh tế bà Nguyên là 24,5 triệu đồng. Mặc dù vậy, Báo Nghệ An và tác giả cũng thấy cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, bởi đưa thông tin về số tiền hỗ trợ khi chưa được kiểm chứng qua 2 đơn vị là Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ huyện Tương Dương.
 
Thứ 3:  Sau khi nhận được công văn của Hội Khuyến học huyện Tương Dương, Báo Nghệ An đã yêu cầu phóng viên Xuân Hoàng làm bản giải trình và cử cán bộ kiểm tra, kiểm chứng lại thông tin tại cơ sở, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Qua kiểm điểm và căn cứ với thông tin từ địa phương cung cấp (người dân, cán bộ bản Xiềng Nứa - nơi gia đình bà Kha Thị Nguyên ở; xã Yên Na và các ban, ngành liên quan của huyện Tương Dương); qua đối chiếu với các quy định của Luật Báo chí cũng như quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, tại điều 3,4 nói rõ: “Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật. Sống lành mạnh, trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật”  nhận thấy, phóng viên Xuân Hoàng đã tác nghiệp và thể hiện bài viết rất nghiêm túc, theo đúng quy định. Tác giả Xuân Hoàng không hề có động cơ vụ lợi hay có ý đồ cá nhân khác khi thực hiện bài viết như công văn của Hội Khuyến học huyện Tương Dương nêu: “...Đạo đức công vụ kém, chỉ nhìn vào hiện tượng, không hiểu bản chất vấn đề”. Tuy nhiên, Báo Nghệ An cũng như tác giả Xuân Hoàng cũng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc thiếu cẩn trọng trong quá trình tác nghiệp.
 
Trên đây là những trao đổi của Báo Nghệ An xung quanh bài viết “Hỗ trợ nhầm đối tượng?”. Một lần nữa, Báo Nghệ An cảm ơn Hội Khuyến học huyện Tương Dương cũng như cá nhân ông Vi Tân Hợi đã quan tâm tới bài báo và có những trao đổi thẳng thắn góp ý cho phóng viên cũng như tòa soạn.
 
 
Hội Khuyến học huyện 
Tương Dương - Báo Nghệ An