Yên Thành: 34 di tích - danh thắng được xếp hạng

(Baonghean) - Huyện Yên Thành có 200 di tích - danh thắng, đến nay đã có 34 di tích được xếp hạng (trong đó 17 di tích được công nhận cấp quốc gia, 17 di tích được  công nhận cấp tỉnh). Hiện huyện đang tiến hành nâng cấp, tu bổ các hạng mục công trình di tích trọng điểm như: Phủ thờ Trần Đăng Dinh (xã Phúc Thành), Đình Sừng (xã Lăng Thành), họ Hồ Tam Công (xã Thọ Thành), Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành... với số vốn huy động hàng chục tỷ đồng, nhằm từng bước phát huy các giá trị di tích - danh thắng, kết hợp khai thác giá trị văn hoá - du lịch - tín ngưỡng trên địa bàn.


Phan Hiền