Yên Thành: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

(Baonghean.vn) -  Sáng 9/9, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh  Yên Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4.
 
Trong thời gian 3 ngày, hơn 300 học viên  là cán bộ công chức, bán chuyên trách, đại biểu HĐND xã, trưởng các dòng họ, Hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT ở 2 xã Vĩnh Thành và Viên Thành  được  tiếp thu 6 chuyên đề gồm:
 
Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Chiến tranh nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc XHCN  trong tình hình mới; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật giáo dục quốc phòng an ninh, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên; Xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên ở thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên...
 
Qua đó giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao hơn nữa các kiến thức về quân sự quốc phòng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
 
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.
 Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 9/2015,  huyện Yên Thành sẽ tiếp tục mở  thêm 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4  ở 4 cụm, với hơn 1.100 học viên ở các xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn tham gia./.
 
Anh Tuấn - Phan Hiền
(Đài Yên Thành)