Yên Thành có 360 điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

(Baonghean.vn) - Sáng 28/3, huyện Yên Thành đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 -2015. 360 đại biểu là điển hình trong phong trào thi đua đua yêu nước trên địa bàn huyện đã về dự. 
 
360 đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị
 
Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong 5 năm qua, huyện Yên Thành đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, QPAN, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 13,65%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên  26 triệu đồng /năm. 
 
Kết quả đó một phần phải kể đến thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua thi đua yêu nước.Tiêu biểu có phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo - đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi cho nhà nước hàng tỷ đồng.  
 
Nổi bật trong phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, tất cả 38 xã đều quyết tâm cao, biết vận dụng linh hoạt tiềm năng thế mạnh; không trông chờ, ỷ lại hỗ trợ của nhà nước. Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã có 12 xã hoàn thành từ 15 đến 19 tiêu chí, trong đó 6 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.
 
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tặng giấy khen cho 90 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
 
Tại hội nghị, 90 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Dịp này, huyện Yên Thành cũng đã phát động  phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực; trước mắt thi đua lập nhiều thành tích chào mừng, kỷ niệm các lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, xây dựng quê hương Yên Thành ngày càng khởi sắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.
 
                                                                                 Thái Dương - Thái Hồng