Yên Thành: Diệt chuột bảo vệ lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Hiện lúa hè thu của huyện Yên Thành đối với vùng ngập lụt đã kết thúc đẻ nhánh, vùng mưng đang thời kỳ đẻ nhánh nhưng lo lắng của bà con là nạn chuột cắn phá lúa ở nhiều xã, với mật độ khá dày.

 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện, đến thời điểm này đã có 10 xã báo cáo chuột phá hại lúa: Lăng Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Hồng Thành, Phú Thành, Trung Thành, Bắc Thành, Khánh Thành…. Trước tình hình đó, huyện Yên Thành chỉ đạo các địa phương chủ động kiểm tra và diệt chuột bằng cách bẫy, bã đồng loạt trên các cánh đồng.

 

Ông Thái Khắc Dũng – Phó chủ tịch UBND xã Lăng Thành, cho biết: Từ đầu tháng 6, trên các cánh đồng: Cồn Thông, Cựa Lều, Lò Ngói… nạn chuột cắn phá trên nhiều diện tích lúa. Bắt đầu từ ngày 10/6, xã giao cho HTX Nông nghiệp trực tiếp cấp phát thuốc, tra mồi, và hướng dẫn cho dân bẫy, bã đồng loạt trên các cánh đồng, một cách an toàn. Sau 3 ngày ra quân diệt chuột, toàn xã đã gom được gần 60 kg chuột. Hiện nay nạn chuột phá hại lúa đã giảm, tuy nhiên, xã vẫn tiếp tục chỉ đạo HTX theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa, cũng như theo dõi sự phát triển của chuột trên các cánh đồng để chủ động diệt. Ông Nguyễn Hữu Dực trước góc ruộng bị chuột cắn phá.

 

Ông Nguyễn Hữu Dực, nông dân xã Nam Thành, nói: Nhà tui có đám ruộng hơn 3 sào, gần bìa làng, vừa cấy xuống được gần nữa tháng thì chuột cắn gần hết, phải cấy lại. Cấy xong lần 2, chuột lại tiếp tục cắn phá, gia đình đã 3 lần mua thuốc diệt chuột vi sinh, hết 60 nghìn đồng để bẫy bã. Sau mỗi đêm bã, hàng chục con chuột nằm chết la liệt ngoài ruộng.

 

Lúa hè thu của Yên Thành đang giai đoạn đẻ nhánh và kết thúc đẻ nhánh, nếu bị chuột cắn phá là không thể hồi phục được, do vậy các địa phương đang tập trung diệt chuột bằng mọi cách.


Xuân Hoàng