Yên Thành: Đón nhận Bằng di tích Lịch sử - Văn hoá cấp Quốc gia Đền Cả-Chùa Bảo Lâm

(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, xã Hoa Thành (Yên Thành) long trọng tổ chức Lễ Đón nhận Bằng di tích Lịch sử - Văn hoá cấp Quốc gia đền Cả - Chùa Bảo Lâm. Lãnh đạo Sở văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh, lãnh đạo huyện và đông đảo người dân xã Hoa Thành và các phật tử đã về dự buổi lễ.
 
Đền Cả được khởi dựng từ đời Lý, trùng tu, mở rộng vào thời hậu Lê để thờ các vị phúc thần như Lý Nhật Quang, Bạch Y Công Chúa, Phan Cảnh Quan… là những người có công “bảo quốc hộ dân”. Chùa Bảo Lâm được khởi dựng từ thời tiền Lê, trùng tu mở rộng vào thờ Hậu Lê để thờ phật hướng thiện.Người dân Hoa Thành - Yên Thành rước Bằng di tích lịch sử-Văn hoá cấp Quốc gia đền Cả-Chùa Bảo Lâm.Bà con nhân dân và các ban ngành cấp tỉnh, huyện thắp hương tại Đền Cả

Trong số các di tích tiêu biểu, Đền Cả, Chùa Bảo Lâm được xây dựng trên vùng đất cát địa, còn lưu giữ được công trình kiến trúc cổ với những trang trí, điêu khắc đẹp, có nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hoá, mỹ thuật. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, Đền Cả - Chùa Bảo Lâm là nơi cầu yên, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài gắn với sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân. Đây là công trình gắn với cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ trong phong trào Cần Vương; là cơ sở cách mạng của Đảng trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp và là địa điểm cất giấu vũ khí, lương thực của quân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.Đền Cả vẫn còn lữu giữ được nhiều công trình kiến trúc cổ .

Việc Bộ Văn hoá thể thao và du lịch ra quyết định công nhận di tích Đền Cả -Chùa Bảo Lâm là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đã khẳng định cơ sở khoa học, pháp lý và những giá trị to lớn đang được lưu giữ ở di tích, đồng thời tạo điều kiện cho việc bảo vệ, phát huy di tích trước mắt và lâu dài.


Văn Trường