Yên Thành: Hiệu quả mô hình bí thư kiêm xóm trưởng

(Baonghean) Mô hình bí thư kiêm xóm trưởng ở Yên Thành tuy mới chỉ được triển khai ở 24/492 xóm, song đã khẳng định những hiệu quả tích cực cần được nhân rộng.

Về Mỹ Thành (Yên Thành) để tìm hiểu thực tế hoạt động mô hình bí thư kiêm xóm trưởng, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thành, khẳng định: “Xã Mỹ Thành có 7 xóm thực hiện mô hình bí thư kiêm xóm trưởng và ở cả 7 xóm đó, các phong trào đều rất phát triển, cán bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận”.Việc đưa giống mới vào sản xuất nông nghiệp được nhân dân xóm 9, xã Mỹ Thành tích cực hưởng ứng.

Đến khu dân cư xóm 9 gặp anh Nguyễn Hữu Chương là bí thư kiêm xóm trưởng. Anh chia sẻ: “Dù là ở “vai” nào cũng đều phải phấn đấu hoàn thành tốt công việc, song khi được giao làm bí thư kiêm xóm trưởng thì công việc thuận lợi hơn nhiều. Chế độ, thu nhập được nâng lên 1,5 lần so với không kiêm nhiệm cũng là nguồn động viên để làm việc”. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, thuận lợi trước hết là công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị rất thống nhất, tập trung, sâu sát và chính xác, do chỉ có 1 người lãnh đạo, chỉ đạo từ đầu đến cuối từ khi ban hành nghị quyết đến khi tổ chức thực hiện (tránh tình trạng xóm trưởng mà không phải đảng viên thì việc tiếp thu và triển khai các chủ trương, nghị quyết không được đầy đủ). Thứ hai là rút ngắn được thời gian, hạn chế hội họp, xin ý kiến thống nhất giữa bí thư và xóm trưởng, giữa chi ủy với ban cán sự xóm.

Đơn cử như sau khi tiếp thu triển khai đề án sản xuất hè thu ở xã về, chỉ cần triển khai trong chi ủy, chi bộ rồi đến dân chứ không cần phải họp xóm trưởng nữa. Hay việc huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn, sau khi thống nhất trong chi ủy, chi bộ xong là trực tiếp chỉ đạo, công khai dân chủ trong nhân dân. Nếu 2 chức danh bí thư và xóm trưởng do 2 người đảm nhận thì khi bí thư muốn triển khai một chủ trương, nghị quyết nào đó đều phải thông qua xóm trưởng rồi xóm trưởng họp dân xin ý kiến nhân dân thống nhất và ngược lại, khi xóm trưởng muốn triển khai nội dung gì cũng phải thông qua, xin ý kiến của bí thư, chi ủy, chi bộ thống nhất mới triển khai thực hiện.

Có thể nói, nhờ sự tập trung đầu mối và tạo tính thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện, các phong trào ở xóm 9 phát triển khá toàn diện, từ phong trào xây dựng giao thông nông thôn cơ bản khép kín bê tông đến phát triển sản xuất, bình quân thu nhập đầu người đạt 1,1 triệu đồng/tháng. Xóm được xếp vào diện xuất sắc trong các phong trào ở địa phương và được công nhận Đơn vị Văn hóa năm 2006.

Tìm hiểu thực tế mô hình  bí thư kiêm xóm trưởng ở các xã Mỹ Thành, Phúc Thành, Lý Thành, Liên Thành, chúng tôi ghi nhận được những hiệu quả tích cực mà mô hình mang lại. Đó là tập trung được quyền lực để lãnh đạo tập trung hơn; cơ cấu bộ máy vừa gọn nhẹ, vừa phát huy hiệu quả, hiệu lực tốt hơn do hạn chế được 1 chức danh và tránh được sự chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy và quản lý của chính quyền cấp xóm; cải thiện và nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ xóm (do 50% phụ cấp của chức danh xóm trưởng được chuyển chi trả cho bí thư kiêm xóm trưởng và 50% còn lại chuyển chi trả cho chức danh xóm phó kiêm Chi hội trưởng Hội Nông dân, hoặc kiêm công an viên, hoặc khuyến nông viên)…

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là toàn huyện Yên Thành có tổng số 492 xóm/39 xã, thị trấn nhưng mới chỉ có 24 xóm ở các xã Phúc Thành (14 xóm), Mỹ Thành (7 xóm), Liên Thành (1 xóm), Lý Thành (1 xóm) thực hiện mô hình kiêm nhiệm này. Nguyên nhân chính là khó chọn cán bộ đáp ứng được yêu cầu; nếu chọn đúng người có trách nhiệm, có năng lực, nhiệt tình và có uy tín thì công việc trôi chảy, các phong trào ở xóm sẽ hoàn thành xuất sắc, ngược lại sẽ ách tắc, trì trệ.

Đồng chí Phan Văn Tân – Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết: “Thực tiễn hoạt động của bí thư kiêm xóm trưởng ở Yên Thành thời gian qua đã chứng minh được những ưu điểm. Hiện tại, chúng ta đang tập trung cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp thì việc thực hiện mô hình kiêm nhiệm này là đúng xu hướng phát triển. Huyện ủy Yên Thành đang tổ chức rà soát các chức danh từ huyện đến xã và xóm, trên cơ sở đó để xem xét, sắp xếp và bố trí lại các chức danh phù hợp, đồng thời nhân rộng mô hình bí thư kiêm xóm trưởng trong toàn huyện.


Mai Hoa