Yên Thành: Huy động nguồn lực xây dựng NTM đạt 12.405 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 24-3, UBND huyện Yên Thành tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ và sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
 
Xác định công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là một trong những nội dung quan trọng góp phần cho sự thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nên huyện Yên Thành đã tập trung và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; gắn nội dung này với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
PCT UBND huyện Nguyễn Vương Ngọc trao thưởng tập thể xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2014.
 
Sau 4 năm thực hiện, huyện Yên Thành đã hoàn thành tốt các mục tiêu cơ bản: đã lập và phê duyệt đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 38/38 xã; từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông liên xã, liên thôn, đường làng, ngõ xóm. Đến nay, đã làm được 163,11km đường nhựa, 184.32 km đường bê tông, xây được 61km mương kẹp đường. Hệ thống thủy lợi phát triển, bảo đảm cung cấp đủ nước sản xuất, sinh hoạt và tưới chủ động cho trên 90% diện tích lúa. Đến nay, đã có 80 trường đạt chuẩn quốc gia; 80 % số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.Trong 4 năm, tổng huy động nguồn lực 12.405 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Ngân sách trên 1 nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp trên 2 nghìn tỷ đổng, nhân dân đóng góp 1.171 tỷ đồng, còn lại các nguồn vốn khác.
 
 Trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ở tất cả các xã, số tiêu chí đạt chuẩn đều được nâng lên. Hiện, toàn huyện có 7 xã đạt 19/19 tiêu chí, số xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí có 7 xã, số xã đạt từ 10 đén 14 có 12 xã
 
Năm 2015, huyện Yên Thành phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại tăng từ 2 đến 4 tiêu chí và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí./.
 
Thái Hồng