Yên Thành: Vụ xuân 2015 phấn đấu gieo trồng đạt 13.570 ha

(Baonghean.vn) - Ngày 30/10/2014 UBND huyện Yên Thành triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2015.
 
Yên Thành triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2015
 
Vụ Xuân năm 2015, UBND huyện Yên Thành tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Theo kế hoạch, vụ Xuân năm 2015, huyện Yên Thành phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 13.570 ha, trong đó cây lúa 12.700ha, còn lại các loại cây trồng  khác, phấn đấu đạt tổng sản lượng 94.878 tấn, trong đó sản lượng lúa đạt 91.050 tấn. Định hướng cơ cấu vùng thâm canh chủ yếu các giống  lúa như AC5, Khai phong số 1, Nhị ưu 986, GS9... và tiếp tục khảo nghiệm sản xuất nhử các giống lúa Vân Quang 14, Thảo dược Vĩnh Hòa Thiên ưu 8…. Ngoài ra lien kết với công ty TNHH Vĩnh Hòa, Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An tổ chức liên kết sản xuất cánh đồng lớn các giống lúa Thảo dược Vĩnh Hòa, lúa gạo đỏ. Về thời vụ đối với cây lúa thì căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng giống để bố trí gieo mạ trong thời gian từ ngày 5 đến 30/1/2015
 
Tinh thần chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 ở Yên Thành là tập trung chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chú trọng phát triển nền nông nghiệp toàn diện, đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, mà trọng tâm là tăng cường liên doanh, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu các xã còn lại về đích trước thời gian dự kiến.
 
Thái Hồng
(Đài TTTH Yên Thành)