100% khối, xóm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có chi bộ đảng

(Baonghean.vn)- Chiều 17/11,Ban chỉ đạo đề án 01 ĐA- TU ngày 10/8/2016 của BCH đảng bộ tỉnh đã có buổi làm việc với BTV huyện ủy Hưng Nguyên về tình hình “xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ, không còn đảng viên”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân, Hội CCB, Tỉnh đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh đề nghị huyện ủy Hưng Nguyên nêu rõ các giải pháp để đưa Nghị quyết 01 đi vào cuộc sống một cách bền vững.

Đảng bộ huyện Hưng Nguyên hiện có 58 TCCS Đảng, trong đó có 13 đảng bộ khối xã, thị trấn; có 334 chi bộ trực thuộc đảng ủy, trong đó có 252 chi bộ khối xóm. Những năm qua, công tác xây dựng đảng luôn được đảng bộ quan tâm, kiện toàn.  Chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.

Các đại biểu cấp tỉnh tham dự buổi làm việc

Đến nay, có 55,2% tổ chức cơ sở đảng có phát triển đảng viên; 51% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn có kết nạp đảng viên; 100% chi bộ khối xóm trên địa bàn huyện đã có chi bộ đảng ( 90,5% khối xóm có chi bộ đảng viên tại chỗ; 9,5 khối xóm có chi bộ đảng viên tăng cường). Công tác phát triển đảng tăng đều qua hàng năm. Trong giai đoạn 2010-2016 kết nạp được 745 đảng viên, nâng số đảng viên lên 6.610 đồng chí, xóa được 02 xóm “ trắng” đảng viên.

Cấp ủy, Ban Cán sự xóm 6, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo sơ đồ quy hoạch.

Tuy vậy đến thời điểm hiện nay vẫn còn 24 xóm chưa có đảng viên hoặc chưa đủ đảng viên tại chỗ để thành lập chi bộ nên phải tăng cường đảng viên về thành lập chi bộ và 5 xóm có nguy cơ không còn chi bộ. 

Đồng chí Hoàng Văn Phi- Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên nêu các giải pháp cụ thể của huyện để thực hiện đề án 01

Sau khi Tỉnh ủy ban hành đề án 01,BTV huyện ủy Hưng Nguyên đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo đề án, kế hoạch số 20/KH/HU về kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Đề án. Trong đó lộ trình đến năm 2020, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới,từng bước giảm số lượng xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Khánh- Phó trưởng ban thường trực (Ban tổ chức Tỉnh ủy) đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đề án 01 của huyện ủy Hưng Nguyên

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị các ban ngành đoàn thể, cấp ủy các địa phương trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tập trung đi sâu vào phân tích các  khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, xác định rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của huyện xã, vấn đề nào của tỉnh và các ban ngành liên quan để đưa đề án 01 đi vào cuộc sống một cách bền vững.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận sự cố gắng của các cấp ủy đảng huyện Hưng Nguyên trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là các vùng đặc thù thời gian qua. Để việc triển khai đề án 01 có hiệu quả, ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu huyện Hưng Nguyên chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, quan tâm công tác tạo nguồn cán bộ; bồi dưỡng, phát triển đảng viên; Đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ thôn xóm, kết hợp kiện toàn các tổ chức đoàn thể theo hướng chuyên sâu, có chất lượng./.

Khánh Ly