#Anh hùng LLVT nhân dân

2 kết quả

Ban CHQS TP Vinh: Phấn đấu sớm đạt danh hiệu 'Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới'

Ban CHQS TP Vinh: Phấn đấu sớm đạt danh hiệu 'Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới'

(Baonghean) - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, lực lượng vũ trang thành phố Vinh luôn sát cánh cùng với các lực lượng chính trị - xã hội, phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tốt trật tự ATXH, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện, vững chắc của thành phố.