Anh Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Hoàng Vĩnh ((Thực hiện))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Anh Sơn đạt được thành tích nổi bật. Đồng chí có thể cho biết kết quả cụ thể?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị và triển khai chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm… 

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn kiểm tra tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: H.V
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn kiểm tra tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: H.V
Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 6 hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm cho 100% cán bộ chủ chốt, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức 372 hội nghị triển khai, quán triệt cho trên 6.000 cán bộ, đảng viên (đạt 97%); 2.800 đoàn viên, hội viên nòng cốt và cán bộ  thôn, bản, tổ dân phố (đạt 95%).

UBMTTQ và các đoàn thể các cấp thông qua sinh hoạt Đoàn - Hội đã tuyên truyền lồng ghép Chỉ thị cho các đoàn viên, hội viên, đạt 87%; đồng thời nghiên cứu các tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Đạo đức cách mạng”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An” để đưa vào sinh hoạt chi bộ theo chủ đề hàng tháng.

Ở Anh Sơn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa, thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong lối sống, trong công tác và cuộc sống thường ngày, tích cực đẩy mạnh CCHC, phát triển kinh tế - xã hội (chú trọng việc thu hút đầu tư), chính sách, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm...

Nhiều cán bộ, đảng viên có tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, vì thế, tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Anhr:Sơn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Huyện Anh Sơn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

5 năm qua, kinh tế huyện Anh Sơn có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36,1 triệu đồng; tiếp tục triển khai đầu tư được nhiều hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật, đến cuối năm 2020 có 13 xã và 26 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM.

Công tác giáo dục tiếp tục được chăm lo và đạt được nhiều thành tích cao; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thường xuyên được chú trọng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu; từng bước hình thành các điểm đến du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện… tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,32% năm 2015, xuống 2,47% năm 2020.
Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chỉ đạo, củng cố, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Đại hội TCCS Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động.
Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam 2 tại xã Hội Sơn. Ảnh: HV
Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 tại xã Hội Sơn. Ảnh: H.V

Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, xã hội đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ngày được nâng lên. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, năm 2020 đã vận động nhân dân ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng...

Thông qua chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, nhiều cách làm theo có hiệu quả. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, BTV Huyện ủy đã biểu dương 56 tập thể, 42 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng 41 tập thể và 47 cá nhân, đề nghị cấp trên khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra dự án đầu tư giai đoạn 2, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn. Ảnh: H.V
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra dự án đầu tư giai đoạn 2, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn. Ảnh: H.V

P.V: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm để Anh Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bồi đắp thêm niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện “phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An”, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Anh Sơn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Bộ mặt nông thôn đổi mới ở xã Hùng Sơn. Ảnh: PV
Bộ mặt nông thôn đổi mới ở xã Hùng Sơn. Ảnh: P.V

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW với những nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết gắn với kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng.
Tập trung khắc phục hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính, phải gần dân, phải biết tăng cường tiếp xúc với dân, phải có trách nhiệm với công việc được giao. Đặc biệt, người đứng đầu phải gương mẫu trên cơ sở xây dựng kế hoạch của bản thân về thực hiện nhiệm vụ CCHC để có chỉ đạo sát sao, chặt chẽ hơn.

Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… đưa việc đăng ký và làm theo Bác vào thực tiễn hiệu quả, thiết thực.

Anh Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo Bác ảnh 6
Toàn cảnh thị trấn Anh Sơn. Ảnh tư liệu

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức học tập và phương pháp, hình thức tuyên truyền, quan tâm nhân rộng các mô hình điển hình và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Bác.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, làm cho toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện nhà nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương Anh Sơn.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!


Tin mới

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
U23 Việt Nam

HLV Troussier nói lời gan ruột với cầu thủ U23 Việt Nam; Barca có nguy cơ bị cấm tham dự Champions League

(Baonghean.vn) - Sau trận thua 0-3 trước U23 Iraq, HLV Philippe Troussier đã chia sẻ nhiều điều với học trò U23 Việt Nam; Barca đang phải đối mặt với nguy cơ nhận án phạt từ UEFA, bao gồm cả khả năng bị cấm tham dự Champions League. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Ba 'chị đẹp' giả danh bác sĩ để lừa bán thuốc rởm

Ba 'chị đẹp' giả danh bác sĩ để lừa bán thuốc rởm

Ba "chị đẹp” gồm Kim Anh, Sen, Sang đã cấu kết với nhau, đóng giả là bác sĩ Đông y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng làm ảo thuật biến hạt mạch nha thành thuốc chất lượng cao chữa bách bệnh, làm đẹp cho phụ nữ để lừa đảo hàng loạt nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu phát triển; Thống nhất chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh... Đây là một số nội dung đáng chú ý trong ngày 23/3.