Anh Sơn: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46 và Chỉ thị 47

(Baonghean.vn) - Ngày 12/11, Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" và Chỉ thị 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy".
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung cơ bản Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Đây là nội dung hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn đoàn kết, uy tín của các cấp ủy Đảng.
 
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, huyện Anh Sơn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất hậu quả thiệt hại do cháy nổ xảy ra./.
                                       Huyền Trang
(Đài Anh Sơn)