Anh Sơn: Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt 776,16 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, UBND huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Qua 5 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn ở Anh Sơn ngày càng khang trang hơn, đời sống nhân dân nâng lên 1 bước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. Tổng số nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện chương trình tính lũy kế đến tháng 12/2015 ước đạt 776,161 tỷ đồng.

Huyện đã xây dựng được 101 km đường trục xã, 204 km đường trục thôn và ngõ xóm; xây dựng và nâng cấp được 31 km kênh mương các loại; làm mới, nâng cấp 25 công trình thủy lợi, trạm bơm phục vụ tưới tiêu, nâng cấp và làm mới 10 chợ nông thôn, xây dựng mới 11 nhà văn hóa xã, 82 nhà văn hóa thôn và 54 trung tâm thể thao thôn. Hiện nay đã công nhận được 44/66 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong 5 năm qua, huyện tổ chức được 87 lớp đào tạo nghề cho trên 2.100 lao động nông thôn. Tập huấn 10 lớp chuyên môn trên 1.000 tham gia.

Sau 5 năm thực hiện, đến nay có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận năm 2015 là xã Hùng Sơn và Cẩm Sơn.

Mục tiêu đến năm 2020, huyện Anh Sơn sẽ có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hội nghị khen thưởng 20 thập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Lê Lâm

(Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Anh Sơn)