Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sinh thời, dù luôn bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non. Báo Nghệ An giới thiệu với độc giả một số hình ảnh tư liệu về Bác Hồ với thiếu nhi  Nghệ An trong hai lần về thăm quê. 

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi xã Nam Liên (nay là Kim Liên - Nam Đàn). Ảnh tư liệu.
Bác Hồ thăm Trại trẻ em miền Nam tại Vinh (nay là Nhà văn hóa lao động tỉnh). Ảnh tư liệu.
Bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu nhi hợp tác xã cấp cao xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành ngày 10/12/1961. Ảnh tư liệu.
Bác Hồ với học sinh giỏi Thị xã Vinh 1961. Ảnh tư liệu.
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi "Cháu ngoan Bác Hồ" tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước (12/1966). Người thứ hai từ trái sang là Hoa Xuân Tứ, xã Hưng Nhân, Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu.

Thành Cường