Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Hoàn thành gia hạn, cấp thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo hoàn thành việc gia hạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 kịp thời, đúng quy định.

Nỗ lực rà soát, gia hạn, cấp thẻ kịp thời

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10152/UBND - VX về việc chuyển danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế năm 2023. Trong đó, UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, đôn đốc phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn liên quan rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp trước ngày 27/12/2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu các xã, phường, thị trấn chưa hoàn thành việc rà soát, chuyển danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế về cơ quan Bảo hiểm xã hội sau thời điểm nêu trên.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Hoàn thành gia hạn, cấp thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân ảnh 1

Giám đốc BHXH huyện Nam Đàn chỉ đạo rà soát các đối tượng tham gia BHYT năm 2023 đúng tiến độ, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ảnh: Đình Tuyên

Để kịp thời gia hạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế, không để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn đã nỗ lực làm việc để hoàn thành một cách nhanh nhất, chính xác nhất việc gia hạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Lê Thiết Hùng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn cho biết: Được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền huyện, cùng sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên ngành bảo hiểm xã hội, đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn đã hoàn thành việc gia hạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 503 người dân thuộc hộ nghèo, 3.089 người dân thuộc hộ cận nghèo, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân từ 1/1/2023 được thuận lợi.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Hoàn thành gia hạn, cấp thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân ảnh 2

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Còn với huyện Diễn Châu, một trong những địa phương có số lượng thẻ bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước đóng cao nhất toàn tỉnh, công tác rà soát có những khó khăn nhất định, song vẫn đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Diễn Châu, được biết: Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã triển khai thực hiện. Với tiêu chí tránh bỏ sót, đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng, đến nay đã hoàn thành việc rà soát và chuyển danh sách sang Bảo hiểm xã hội huyện theo đúng quy định.

Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả

Năm 2023, Bảo hiểm xã hội Nghệ An vẫn triển khai thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong phần mềm quản lý và chỉ thực hiện cấp thẻ cho các trường hợp mới phát sinh tham gia, thẻ Bảo hiểm y tế thay đổi thông tin, thẻ Bảo hiểm y tế bị mất, hỏng theo quy định. Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế đã cấp để đi khám bệnh, chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Hoàn thành gia hạn, cấp thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân ảnh 3

Tư vấn người dân tham gia BHYT. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Để đảm bảo thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như: tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn 10152/UBND-VX ngày 21/12/2022 về việc chuyển danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế năm 2023; Gửi văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý các nhóm chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

Với nhóm người tham gia được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng như người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, bảo trợ xã hội, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng… hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đều ký văn bản liên ngành và các văn bản hướng dẫn về việc lập danh sách, in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của mỗi ngành trong việc lập, thẩm định, kiểm tra, rà soát danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo nguyên tắc mỗi người tham gia chỉ được cấp 1 thẻ Bảo hiểm y tế duy nhất, đúng đối tượng và đầy đủ thông tin.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả tiếp nhận danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế từ UBND xã, phường, thị trấn tính đến ngày 27/12/2022 để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, đảm bảo việc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Hoàn thành gia hạn, cấp thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân ảnh 4

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền BHYT cho học sinh trường Tiểu học Cửa Nam (TP Vinh). Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Với người tham gia Bảo hiểm y tế thuộc nhóm người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội: Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8959/UBND-VX ngày 11/11/2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc thu, thu nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ đối với các đơn vị sử dụng lao động.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nộp đủ số tiền Bảo hiểm xã hội cho người lao động vào Quỹ Bảo hiểm xã hội trước ngày 25/12/2022. Thực hiện nghiêm phương thức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo quy định trong thời gian tiếp theo. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng triển khai nhiều hình thức đôn đốc các đơn vị để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là quyền lợi về khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ, Tết.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Hoàn thành gia hạn, cấp thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân ảnh 5

Công chức viên chức BHXH Nghệ An ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người nghèo. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Sau ngày 31/12/2022, nếu đơn vị không đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm dừng việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động. Người sử dụng lao động phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng Bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 28 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao đầu mối và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã phối hợp, hướng dẫn các nhà trường lập và chuyển hồ sơ đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trước ngày 25/12/2022 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ 01/01/2023. Trường hợp cơ sở giáo dục và đào tạo lập mẫu D03-TS không kịp do số lượng học sinh sinh viên tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 31/12/2022 và nộp hồ sơ trong tháng 1/2023 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023./.

Tin mới

VinaPhone

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.
75 năm son sắt một lòng với Đảng

75 năm son sắt một lòng với Đảng

(Baonghean.vn) - Đầu Xuân mới, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên có dịp gặp gỡ đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế (96 tuổi) tại nhà riêng ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên. Năm nay, cụ Tuế vừa đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

(Baonghean.vn) -  Cùng với kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai, Đền thờ Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn năm qua, truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn không ngừng được các thế hệ người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

(Baonghean.vn) - Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Trưởng ban Kinh tế Trung ương dâng hương tại Khu di tích Kim Liên; Nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn.
Thương nhớ cố Tổng Biên tập Thái Ngô Dương

Thương nhớ cố Tổng Biên tập Thái Ngô Dương

(Baonghean.vn) - Nhà báo Thái Ngô Dương từng là lính của Đại đoàn 308, Đại đoàn quân tiên phong, sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mang phiên hiệu Sư đoàn 308, thuộc Quân khu Việt Bắc. Với năng khiếu bẩm sinh, ông viết báo khá sớm rồi trở thành trợ lý tuyên huấn Sư đoàn 308.
Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới để tạo đột phá trong cải cách hành chính.