Nghệ An hướng tới Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Thời gian qua, việc triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn Nghệ An đạt được nhiều thành quả quan trọng; góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà...

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Ngày 8/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Bưu điện Nghệ An tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình”.

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Lễ ra quân tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; quyền và lợi ích khi tham gia; mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình; mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1/1/2022...

Nghệ An hướng tới Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 1

Đoàn viên thanh niên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh Thành Chung

Sau Lễ ra quân, bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã tổ chức các hoạt động truyền thông lưu động, tuyên truyền trực tiếp theo nhóm nhỏ, tổ chức hội nghị tuyên truyền tại khu dân cư, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Với sự phối hợp có hiệu quả của cơ quan bảo hiểm xã hội, Bưu điện các cấp và hệ thống nhân viên đại lý thu, kết thúc lễ ra quân, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 1.322 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 2.222 người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nghệ An là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong ngày tổ chức Lễ ra quân.

Lễ ra quân đã tạo được dấu ấn quan trọng, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian tiếp theo. Thành công của Lễ ra quân thêm một lần khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội nói riêng và các cấp, ngành nói chung, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Nghệ An hướng tới Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 2

Nghệ An tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh Thành Chung

Tính đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh có 2.976.729 người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó: Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 258.912 người; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 105.537 người; số người tham gia bảo hiểm y tế là 2.871.192 người. Tính riêng trong tháng 5/2022, toàn tỉnh đã tăng mới 2.185 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; trên 3.400 người tham gia Bảo hiểm y tế.

Theo đồng chí Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nghệ An là địa phương dẫn đầu cả nước về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; được bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương, nhiều mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Nghệ An cần được nhân rộng.

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, BHYT; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, ngày 7/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030… Cùng với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, có tính đột phá.

Nghệ An hướng tới Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 3

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại huyện Yên Thành. Ảnh BHXH cung cấp

Riêng với ngành bảo hiểm xã hội, đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế các cấp đã luôn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo và thực hiện chính sách trên địa bàn. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, cụ thể: ban hành kịch bản phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho từng đơn vị; ký kết các Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác; thường xuyên đôn đốc rà soát nhóm học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế để kịp thời vận động tham gia, đảm bảo 100% HSSV có thẻ Bảo hiểm y tế; huy động các nguồn lực xã hội hóa để mua thẻ Bảo hiểm y tế tặng người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Quyết tâm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, tại Kế hoạch số 81-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra những mục tiêu rất cụ thể: Đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 26-27%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95%. Đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%...

Để đạt được mục tiêu đề ra, bảo hiểm xã hội Nghệ An xác định phải vượt qua nhiều thách thức, đó là: Tình hình kinh tế xã hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau đại dịch Covid – 19; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn tỉnh còn chịu tác động của chính sách, cụ thể, từ 1/7/2021, hơn 100 xã vùng cao của Nghệ An đã ra khỏi danh sách đặc biệt khó khăn, 187.896 người dân không còn thuộc diện được cấp thẻ BHYT từ ngân sách Nhà nước; Ngoài ra, Nghị định số 7/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 cũng ảnh hưởng đến việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn tăng lên dẫn đến mức đóng tối thiểu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2022 tăng).

Nghệ An hướng tới Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 4

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại TP Vinh. Ảnh BHXH cung cấp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81-KH/TU, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Hằng năm, 100% xã, phường, thôn, bản, doanh nghiệp trên địa bàn đều được tiếp cận với các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bằng các hình thức phù hợp; quan tâm phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hiểu rõ quyền lợi, tích cực tham gia. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; huy động sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai, thực hiện các mục tiêu bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Bảo hiểm y tế; tối ưu hóa quy trình giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ tặng thẻ Bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một cậu bé trai vì giận dỗi bố mẹ nên đã quyết định “đi bụi” để bố mẹ phải ân hận về cách cư xử mà theo cậu là không đúng với bản thân mình. Nguyên nhân là cậu thi trượt vào cấp ba, bị bố mẹ mắng nhiếc...
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

(Baonghean.vn) - Phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Hơn 3.000 thanh niên tình nguyện Nghệ An sẵn sàng tiếp sức sĩ tử vào lớp 10… là những thông tin nổi bật ngày 4/6.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại Cửa Lò

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 4/6, tại thị xã Cửa Lò, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Tháng hành động Vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023.
Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An...
Áo dài ngũ thân

Điểm tuần: Áo dài ngũ thân

(Baonghean.vn) - Người xưa có câu: “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”, xưa nay trang phục là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống. Trang phục là tấm gương phản chiếu hoàn cảnh, thái độ và văn hóa của mỗi một con người nói riêng và cộng đồng nói chung.