BHXH tỉnh lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân

(Baonghean.vn) - Chiều 8/8, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ có cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lê Trường Giang khẳng định: “Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nội dung trọng tâm, BHXH tỉnh đã tập trung đổi mới quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, BHXH tỉnh thực hiện giảm thời gian giải quyết TTHC: cấp thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện ngay trong ngày khi người dân yêu cầu; điều chỉnh thông tin về thân nhân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thời gian giải quyết giảm xuống 16 ngày so với quy định là 20 ngày; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giải quyết hồ sơ thanh toán trực tiếp nội tỉnh 20 ngày so với quy định 30 ngày.

BHXH tỉnh thực hiện niêm yết công khai 28/28 TTHC, hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại bộ phận “một cửa”; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính theo hướng mở, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực.

Bà Lê Thị Dung - Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo công tác CCHC của cơ quan này trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Lê

“Cải cách hành chính mới giải quyết được vấn đề xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH “thân thiện, trách nhiệm”, đồng thời tạo điều kiện tăng khả năng tiếp cận và thụ hưởng của người tham gia bảo hiểm. BHXH tỉnh triển khai phần mềm lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với các dịch vụ công do đơn vị cung cấp”- Người đứng đầu ngành BHXH tỉnh nhấn mạnh.

Cùng đó, đơn vị xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai đồng bộ sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, gắn với công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị. Năm 2017, Giám đốc BHXH tỉnh công nhận 90 sáng kiến cấp cơ sở của 191 cán bộ viên chức. Trong đó, 2 sáng kiến gắn với công tác CCHC được Hội đồng khoa học cấp ngành BHXH Việt Nam công nhận.

Kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của BHXH huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý đánh giá cao kết quả công tác CCHC của BHXH tỉnh.

Đồng thời đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục quan tâm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC; tiếp tục rà soát TTHC, kiến nghị cắt giảm các TTHC, đơn giản hóa thành phần hồ sơ; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

BHXH tỉnh cần hoàn thiện phần mềm quản lý quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả xử lý giải quyết TTHC; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, thực thi nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng dịch vụ công ở mức độ cao (mức độ 3, 4); lấy ý kiến của nhân dân đối với cung cấp dịch vụ công của ngành để người dân ngày càng hài lòng khi đến với BHXH.

Giám đốc BHXH tỉnh Lê Trường Giang làm rõ những vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

BHXH tỉnh cũng cần chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực phối hợp với chính quyền các cấp để thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC về khai sinh, đăng ký thường trú ,cấp thẻ BHXH cho trẻ dưới 6 tuổi.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, BHXH tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tránh tình trạnh trục lợi chế độ BHXH,…