#biểu tượng

17 kết quả

Dùng ảnh cá nhân làm biểu tượng cho thư mục

Dùng ảnh cá nhân làm biểu tượng cho thư mục

Trên Windows, bên cạnh biểu tượng mặc định của thư mục, người dùng còn có thể lựa chọn thay thế bằng các biểu tượng khác có sẵn trong hệ thống hoặc tải từ internet nhằm làm cho việc sử dụng Windows bớt đi phần nào đó nhàm chán.