Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới

(Baonghean.vn) - Chiều 13/2, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng,Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới Trung đoàn 764.

Năm 2020, Trung đoàn 764 tiếp nhận và huấn luyện 180 chiến sĩ mới. Sau khi có kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy Trung đoàn 764 đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xác định quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới với kết quả cao nhất và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

KIểm tra nhà bếp bảo đảm bữa ăn cho bộ đội.
Trên cơ sở đó, chỉ huy Trung đoàn 764 quán triệt, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, trong đó tập trung vào kiện toàn, biên chế đầy đủ khung huấn luyện, tập huấn cán bộ, củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt, cảnh quan môi trường, mô hình học cụ huấn luyện. Hiện đơn vị cơ bản đã hoàn thành việc củng cố, tu sửa toàn bộ hệ thống doanh trại, tiếp nhận đầy đủ quân trang, vũ khí trang bị, đồ dùng sinh hoạt, hoàn thiện khung huấn luyện, sẵn sàng cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764.
Qua kiểm tra, Thượng tá Phan Đại Nghĩa ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị của Trung đoàn 764. Để nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 764 làm tốt công tác đón nhận, ổn định tổ chức biên chế khi tiếp nhận chiến sĩ mới; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội.
Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-2019, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đơn vị phải chủ động phòng chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi bước vào mùa huấn luyện.