Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nhận thức chính trị, điều lệnh, bắn súng AK

(Baonghean.vn) - Nhằm đánh giá kết quả học tập và huấn luyện tại chức tại cơ quan đơn vị, trong thời gian 2 ngày (17 - 18/9), Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra kết quả nhận thức chính trị, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, thể lực và kiểm tra bắn súng AK bài 1 cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ học tập và huấn luyện cho toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng trong toàn đơn vị.

Kiểm tra bắn súng AK bài 1. Ảnh: Hoàng Long
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, quá trình huấn luyện sát với điều kiện thực tế nên bước vào kiểm tra, 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh nắm chắc được nội dung, yêu cầu. Quá trình kiểm tra bắn súng thực hành thao tác đúng kỹ thuật.

Sau 2 ngày kiểm tra về nhận thức chính trị; điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội; kiểm tra bắn súng AK bài 1 và kiểm tra thể lực cho toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh 100% đạt yêu cầu. Quá trình kiểm tra luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị./.