Bộ GD-ĐT yêu cầu chấn chỉnh thu-chi trường học

Trước tình trạng một số trường học còn chưa quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 – 2021, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị địa phương chấn chỉnh nhằm chấm dứt tình trạng này.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cùng vào cuộc đồng bộ để thực hiện nghiêm quy định về thu, chi của các trường; trong đó thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện cũng cần thực hiện nghiêm.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban theo quy định của Thông tư số 55.

Trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn, Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban.

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi tại các trường học trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường.

Các trường phải phổ biến, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên phải hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và nhà trường theo quy định công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên website để người dân phản ánh kịp thời những vướng mắc.

vietnamnet.vn