Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Tiếp tục cắt bỏ các thủ tục hành chính gây 'rào cản'

(Baonghean.vn) - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công tác cải cách hành chính cần phải đi vào thực chất hơn, tiếp tục cắt bỏ các thủ tục hành chính gây “rào cản“, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: giadinhvietnam.com
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch.

Theo đó, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những giải pháp căn cơ; CCHC cần phải đi vào thực chất hơn, rà soát bãi bỏ TTHC "rào cản", mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Để tạo bứt phá trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm ưu tiên tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách TTHC.

Cùng đó, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2019; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC có hệ thống từ trung ương đến địa phương theo hướng lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Trước đó, theo thông tin của Văn phòng Chính phủ, trong những tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác nói chung vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ (nhiều Bộ, địa phương không báo cáo hoặc gửi báo cáo khi quá hạn); nhiều việc thực hiện chậm tiến độ; thủ tục hành chính còn rườm rà gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân,...
Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đề xuất Chính phủ cần công bố, công khai thủ tục thường xuyên liên tục kịp thời; đồng bộ hóa dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia, địa phương; kiện toàn hệ thống một cửa phù hợp đặc thù của địa phương.

Chính phủ sớm ban hành khung chính quyền điện tử; công bố sớm bộ TTHC, đẩy mạnh đơn giản hóa rà soát TTHC, tạo điều kiện ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC; cần phân cấp nhiều hơn nữa cho cấp tỉnh, thực hiện quy trình liên thông TTHC giữa các ngành ở cấp trung ương và địa phương;...