Các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, chất liệu cho báo chí

(Baonghean.vn) - Để nâng cao chất lượng trong việc phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan báo chí.

Trong quý I năm 2017, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chiều 12/4, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ban và văn phòng Tỉnh ủy đánh giá tình hình quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kiểm điểm và hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá XII); Tham mưu kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện; Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, Đảng viên; Theo dõi và tham mưu xử lý các vụ việc qua đơn thư, báo chí và dư luận phản ánh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga

Bên cạnh đó, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy cũng chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Tham mưu kế hoạc tổ chức kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu và đón nhận bằng Khu di tích Quốc gia đặc biệt; triển khai toàn diện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tại buổi giao ban, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao sự tích cực, chủ động và chất lượng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy của các ban và Văn phòng Tỉnh ủy với khối lượng công việc rất lớn. Hoạt động các ban và Văn phòng tác động lớn đến các hoạt động chung của tỉnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, lưu ý một số công việc tiến độ chưa kịp thời, chưa nắm bắt sâu sát tình hình dư luận, phản ánh của nhân dân và đề nghị các ban và Văn phòng bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh, tham mưu hướng giải quyết.

Cán bộ Thanh tra thành phố Vinh rà soát, củng cố hồ sơ để giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân. Ảnh tư liệu.

Về nhiệm vụ quý II/2017, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các ban và Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tập trung tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng lưu ý theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, tổ chức theo tinh thần kiểm điểm của Nghị quyết TW 4, khoá XII; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vụ việc, phòng chống tham nhũng; Phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt hoạt động đối thoại giữa cán bộ với nhân dân, lắng nghe ý kiến từ cơ sở; Tham mưu báo cáo thực trạng thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; Đẩy mạnh công tác đối ngoại...

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong việc nêu những gương tốt, phản ánh những vấn đề tiêu cực. Bởi thông tin tuyên truyền tác động rất lớn tới dư luận xã hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, chất liệu cho báo chí.

Mỹ Nga