Các địa phương quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Sáng 28/2, Huyện ủy Tân Kỳ, Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội  ngũ cán bộ chủ chốt.

*Tại Quỳnh Lưu: Các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 05 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền tải những nội dung chính trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gồm: "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những câu chuyện xúc động, thông tin quý báu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, những mẩu chuyện rất cụ thể và đời thường nhưng mang tính khái quát cao về phẩm chất đạo đức, tư tưởng và phong cách của Bác.

Các đại biểu tham dự hôi nghị tại Quỳnh Lưu.

Hội nghị nhằm giúp các đảng viên nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu sau hội nghị các tổ chức cơ sở đảng phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập Chỉ thị 05 và có kế hoạch đăng ký làm theo gương Bác. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thanh Toàn

(Đài Quỳnh Lưu)

Cùng ngày, cán bộ chủ chốt huyện Tân Kỳ được nghe những nội dung chính trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gồm: "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những câu chuyện xúc động, thông tin quý báu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, phẩm chất đạo đức, tư tưởng và phong cách của Bác.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo quán triệt tại hội nghị. Ảnh: Trọng Hùng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập Chỉ thị 05 và có kế hoạch đăng ký làm theo gương Bác. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phương Hảo