Các đối tượng được thanh toán 100% chi phí BHYT

Nhiều trường hợp được BHYT chi trả 100% chi phí trong quá trình khám, chữa bệnh theo quy định của Luật BHYT.

Theo Luật BHYT, một số đối tượng như: Trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ… khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi theo quy định của Luật BHYT.

Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Rất nhiều trường hợp được BHYT chi trả 1005 chi phí khám chữa bệnh.

Đối tượng là người ở nông thôn, miền núi, hải đảo có tham gia BHYT nếu thuộc các đối tượng nêu trên khi khám bệnh, chữa bệnh nếu vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật, được chuyển tuyến lên các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương thì cũng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi theo quy định.

Theo chinhphu.vn