Các trạm thu phí phải gắn bảng công khai thông tin

Bảng thông tin gồm các nội dung tổng mức đầu tư, tổng thời gian thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế, số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực tại trạm thu giá.

Các nhà đầu tư phải thực hiện thông báo công khai liên tục trước 5 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu giá khi bắt đầu tổ chức thu phí.

Tổng cục Đường bộ vừa yêu cầu các nhà đầu tư BOT, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) phải lắp bảng điện tử để công khai các thông tin tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (trạm thu phí) theo đúng Thông tư 49 của Bộ GTVT.

Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, các đơn vị trên phải xây dựng phương án công khai thông tin tại khu vực nhà điều hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo yêu cầu tại tại điểm 4, điều 5 Thông tư 49/2016 của Bộ GTVT, trình Tổng cục Đường bộ chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Biển điện tử gắn tại khu vực nhà điều hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải thể hiện đầy đủ các thông tin như: tổng mức đầu tư; tổng thời gian thu; thời điểm bắt đầu thu; thời gian thu còn lại; doanh thu tháng trước; doanh thu lũy kế...

Các nhà đầu tư phải thực hiện thông báo công khai liên tục trước 5 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu giá khi bắt đầu tổ chức thu phí.

Trường hợp có thay đổi về mức thu, công nghệ thu, hình thức thu, đối tượng thu, đơn vị thu giá phải thông báo công khai và niêm yết tương tự như khi bắt đầu tổ chức thu. Hình thức thông báo công khai bao gồm đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trung ương, đồng thời gửi thông báo đến Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

“Dự án BOT do người dân góp tiền chi trả nên hợp đồng BOT không thể là bí mật với người dân. Cách thông tin tại trạm thu  phí là cách để người dân giám sát chặt chẽ các nội dung trong hợp đồng” – Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, người từng nhiều lần đề nghị nội dung này nói.

Theo Báo Lao động