Cải cách hành chính ngành thuế đáp ứng yêu cầu hội nhập

(Baonghean) - Cải cách hành chính thuế vừa là mục tiêu, vừa là động lực hỗ trợ cải cách thuế đồng bộ và phải tập trung vào giảm sự quá tải của hệ thống quản lý thuế, giảm chi phí  quản lý thu thuế và chi phí cho doanh nghiệp. Cục Thuế Nghệ An .
 
Bốc dỡ hàng tại Nhà máy Con Heo Vàng (KCN Nam Cấm).

Đổi mới ở Trung ương 

Suốt gần 10 năm qua, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính cùng các cơ quan chức năng nói chung, ngành Thuế cả nước nói riêng đã và đang nỗ lực thực hiện chương trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế Việt Nam theo mục tiêu hướng tới xây dựng chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, thực sự là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
 
Đến nay, về cơ bản, thể chế, chính sách thuế đang từng bước được sửa đổi theo hướng đơn giản, minh bạch, rõ ràng, dễ thực hiện đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu và đổi mới công nghệ.
 
Ngành Thuế Việt Nam đã hoàn thành 100% việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính (đơn giản hóa 222/222 thủ tục hành chính).
 
Riêng năm 2014 và đầu năm 2015, ngành Thuế đã sửa đổi, bổ sung và xây dựng 44 quy trình, quy chế và sổ tay nghiệp vụ; rà soát, hệ thống hóa danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế gồm 421 thủ tục hành chính (trong đó cấp Tổng Cục Thuế 4 thủ tục, cấp Cục Thuế 236 thủ tục, cấp Chi cục Thuế 181 thủ tục).
 
Thủ tục khai thuế VAT của doanh nghiệp đã được đơn giản hóa hơn rất nhiều trong Thông tư 119, Thông tư 151 hướng dẫn Nghị định 91.
 
Theo đó, doanh nghiệp không phải khai những thông tin, chỉ tiêu không liên quan đến việc tính thuế của doanh nghiệp, như các hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện để khấu trừ thuế; hóa đơn không phải tổng hợp lên tờ khai, hay khai các thông tin mà cơ quan thuế không kiểm tra, đối chiếu được ngay trên hồ sơ...
 
Trên thực tế, doanh nghiệp đã tiết kiệm được nhiều thời gian để tập trung vào sản xuất, kinh doanh. 
 
Tính đến cuối tháng 4/2016, cả nước có tới  99,56% (trên 529.000 DN) tổng số (hơn 531.000 DN) đã thực hiện khai thuế điện tử (hiện với trên 30,5 triệu hồ sơ) tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước. 
 
Cục Thuế Nghệ An - điểm sáng về cải cách hành chính
Đai diện Bộ Tài chính trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho Cục Thuế NA
 
Hoạt động quản lý thuế trên địa bàn nhiều khó khăn, nguồn thu chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, số thu nội địa chưa tới 10.000 tỷ đồng/năm, nhưng Cục Thuế Nghệ An luôn nỗ lực trong nhiều giải pháp quản lý để đạt hiệu quả cao. 
 
Những năm gần đây, Cục Thuế Nghệ An được biết đến là đơn vị cải cách hành chính mạnh mẽ trong tỉnh và trong ngành Thuế cả nước. Năm 2012 - 2013, Cục Thuế được tỉnh Nghệ An đánh giá là đơn vị đứng thứ nhất trong toàn tỉnh Nghệ An về thực hiện tốt cải cách hành chính; năm 2013,
 
Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) bình chọn Cục Thuế Nghệ An xếp thứ nhất trên 63 Cục Thuế về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT; năm 2014, 2015 đều được các cấp khen thưởng về cải cách hành chính. 
 
Cục Thuế Nghệ An tiên phong trong cả nước triển khai thực hiện “Hệ thống giao ban truyền hình trực tuyến” giữa Văn phòng Cục Thuế với Chi cục Thuế các huyện, thành, thị, là đơn vị điển hình, dẫn đầu về tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu khai thuế qua mạng trong cả nước;  tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện Đề án hiện đại hóa thu nộp ngân sách của ngành Tài chính; triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành sớm việc thu thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đã đăng ký cam kết và thực hiện tốt nội dung cải cách TTHC trong thực thi công vụ của mình.
 
Cục Thuế Nghệ An cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước về triển khai dịch vụ công trực tuyến - nộp thuế điện tử, được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen. Gần 100% các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng đã góp phần cải cách thủ tục về thuế cho nhiều doanh nghiệp.  
Sản xuất tại nhà máy gỗ MDF Nghĩa Đàn. Ảnh Văn Đoàn
 
Ông Vương Đình Chinh - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Nghệ An cho biết: Mục tiêu cải cách hành chính của ngành Thuế Nghệ An đến năm 2020 là:
 
Chủ động tham mưu kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và các văn bản có liên quan; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Thường xuyên tổ chức, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, đảm bảo 100% chính sách thuế mới được triển khai đến tận người nộp thuế. Có 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai tại trụ sở của cơ quan thuế các cấp; một cửa liên thông và trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế. 100% các phòng, các chi cục thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục về thuế đúng chính sách, chế độ trước thời gian quy định.
 
100% doanh nghiệp được nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua mạng internet đối với một số lĩnh vực như đăng ký thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế...;
 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra công tác CCHC hàng năm tại các phòng, chi cục thuế trực thuộc; kiểm tra việc giải quyết các TTHC nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm, bất cập để có biện pháp đề xuất, xử lý theo đúng quy định.
 
5 tháng đầu năm 2016, số thu thuế của Nghệ An đạt 3.798 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán, tăng 17,8% cùng kỳ. Cục Thuế Nghệ An đang chỉ đạo tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng nhanh số thu hoàn thành kế hoạch. 
 
Đến nay, ngành Thuế Nghệ An có 22/22 đơn vị đạt 100% số lượng đơn vị thực hiện cơ chế một cửa; 100% số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa. Hàng năm, bình quân toàn ngành đã tiếp nhận trên 70.000 hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan; trên 99,9% số thủ tục đã được giải quyết trả kết quả đúng hạn và trước hạn quy định. 
 
Minh Phong - Trân Châu