#cam bù

4 kết quả

Làng cam bù vào vụ

Làng cam bù vào vụ

(Baonghean.vn) - Ở Anh Sơn ngoài vùng cam Bãi Phủ ở xã Đỉnh Sơn, những năm gần đây nhiều hộ dân đã tận dụng tiềm năng đất đai đưa vào trồng nhiều loại cây ăn quả có múi, trong đó có loại cam bù (còn gọi là cam giấy). Những ngày này, cam bù đang vào vụ thu hoạch, không khí tại các vườn cam trở nên nhộn nhịp hơn.