Cán bộ, công chức có được khám sức khỏe định kỳ như người lao động không?

Hoàng Hương 08/06/2022 06:21

(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Cán bộ, công chức có được khám sức khoẻ định kỳ như người lao động hay không? Việc khám sức khỏe định kỳ và chi phí cho hoạt động này được quy định như thế nào?

(Hoangnghialai62@gmail.com)

Trả lời:

Theo Điều 132, Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động, người lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất, kinh doanh phải thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Điều 2 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định về đối tượng áp dụng bao gồm:

"1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

4. Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

5. Người sử dụng lao động.

6. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Cán bộ, công chức cũng thuộc nhóm đối tượng được khám sức khỏe định kỳ như người lao động bình thường. Ảnh minh hoạ: Công đoàn ngành Y tế

Những người quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động".

Điều 21 Luật An toàn vệ sinh, lao động, quy định về khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau:

(1) Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

(6) Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

Như vậy, cán bộ, công chức cũng thuộc nhóm đối tượng được khám sức khỏe định kỳ như người lao động bình thường. Việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều được áp dụng như nhau. Cán bộ, công chức sẽ được sẽ được khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định nêu trên.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 09 1974 2006; 0375 037 037)

Cán bộ, công chức có được khám sức khỏe định kỳ như người lao động không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO