Cần chi trả kịp thời hỗ trợ máy cày nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Anh Sơn kiến nghị tỉnh cân đối tăng nguồn kinh phí hỗ trợ máy cày đa chức năng trong chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm để chi trả kịp thời. Thực tế sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, nhiều nông dân đã mua máy cày đa chức năng nhưng chưa nhận được hỗ trợ.

Vấn đề này UBND tỉnh trả lời như sau: 

Việc kiến nghị của cử tri huyện Anh Sơn về tăng nguồn ngân sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp nói chung, máy cày đa chức năng nói riêng là đúng tình hình thực tế.

Việc thiếu tiền hỗ trợ từ ngân sách trong thực hiện chính sách hỗ trợ máy nông nghiệp của tỉnh là thực trạng chung trong những năm gần đây.

Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện ngân sách của tỉnh hạn hẹp, trong khi nhu cầu mua máy nông nghiệp của bà con nông dân tăng cao, nhất là sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa.

Sử dụng máy gặt đập liên hợp tại Nam Cát (Nam Đàn). Ảnh tư liệu

Hàng năm, ngân sách tỉnh đã rất cố gắng cân đối bố trí tăng nguồn kinh phí hỗ trợ máy nông nghiệp theo kế hoạch đầu năm và ưu tiên bổ sung trong năm khá lớn (năm 2014: 8.400 triệu đồng, năm 2015: 16.107 triệu đồng, năm 2016: 16.013 triệu đồng). 

Ngoài ra, Trung ương còn hỗ trợ lãi suất mua máy nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg (qua Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh) mỗi năm từ 15-20 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân theo chính sách. 

Trình diễn máy cấy tại xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên). Ảnh tư liệu

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách, bố trí tăng thêm nguồn kinh phí hỗ trợ máy nông nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo để đảm bảo chi trả kịp thời cho các hộ dân./.

 Gia Huy

( Tổng hợp)